Sterke økonomiske interesser bak cannabis-legalisering

Med legalisering i flere amerikanske delstater, og en gryende debatt om legalisering av cannsbis i Europa har det vokst opp en industri med sterke økonomiske interesser i fortsatt liberalisering. 

I sommer ble International Cannabis Business Conference holdt I Berlin. Det var 5000 deltakere fra cannabisindustrien, lobbyister og ledende tyske politikere tilstede på messen. Dagen før holdes en konferanse spesielt for globale investorer I cannabisindustrien. Det er god stemning og store økonomiske interesser i cannabismarkedet om dagen. Det regnes med at verdien av markedet i Europa i 2027 vil være opp mot 37 milliarder dollar. I USA alene er det rundt 20 milliarder alt i dag. Jo flere land som liberaliserer sin politikk jo større vil markedet være. Da er det ikke rart at bransjen er aktive aktører for å legalisere.

Cannabisindustrien brukte i 2021 over 4,2 millioner dollar på å drive lobbying for ulike former for liberaliseringer av politikken i USA. I tillegg kommer selskaper som Amazon og selskaper innenfor tobakk og alkoholindustrien,, som også brukte betydelige beløp, opp mot 31 millioner. . 

Ikke konspirasjonsprat

Noen kaller dette konspirasjonsprat. Men utviklingen i cannabisindustrien speiler den vi har sett andre steder Vi har en tobakksindustri som i mange kretser har blitt diskreditert på grunn av måten de har jobbet på. Vi har en sterk alkoholindustri som motarbeider restriktive tiltak, og som ønsker et mest mulig selvstyrt marked. Og vi har fått en cannabisindustri som globalt arbeider etter samme skjema. Denne blir gjerne kalt «Big Cannabis», som er en betegnelse på de økonomiske interessene som ligger i produksjon, salg og markedsføring av cannabis og cannabisrelaterte produkter. Cannabis selges nå både som øl og sjokolade.

Kjendiser som rapperen Jay Z, skuespilleren Jim Belushi og Ex-bokseren Mike Tyson har kastet seg på bølgen med egne merker. 

Big Tobacco blir Big Cannabis

Industrien styrkes når politikken liberaliseres, og så langt har den på mange måter fått et frikort i debatten, som tobakksbransjen kan se seg misunnelige på. Da er det kanskje heller ikke så rart at Altria, et av verdens største tobakkselskap, bedre kjent som Philip Morris USA med merker som Marlboro, gradvis har kjøpt seg inn på cannabismarkedet, og nå jobber både føderalt og i amerikanske delstater for legalisering.. British Tobacco ser cannabis som en viktig del av sin fremtidige handel.

De er ikke alene. En av de amerikanske gruppene, The Cannabis Trade Federation, skryter av at de kan mobilisere et par dusin lobbyister for å bryte håndbak med den amerikanske kongressen om det er nødvendig.

Liberalisering, kommersialisering og normalisering er det som driver forbruket oppover, enten vi snakker om alkohol eller cannabis. 

Norske forhold

Debatten i Norge ser anderledes ut, men om det skulle bli liberaliseringer er det naivt å tro at ikke Norge også vil være et interessant marked, og at presset på norske myndigheter kommer til å øke. Igjen er det verdt å se på hva som skjer på alkoholmarkedet hvor de to største norske bryggeriene, Ringnes og Hansa Borg, nå begge har utenlandske eiere. Debatten i Norge skyves også frem av debatten i andre land, slik at indirekte føles også industrien sitt arbeid også her, selv om norske forkjempere for legalisering i liten grad har økonomiske interesser. 

Nyheter

Første halvår ble annerledes for IOGTs sammen-sentre enn det som var planlagt. En stund var det usikkert om ett eller flere sentre måtte stenges.

IOGTs bistandsorganisasjon FORUT har signert en ny rammeavtale med Norad på over 200 millioner kroner. Pengene skal FORUT bruke på å gjøre verden tryggere for barn.

- Snart vert det stabilt varmare i vêret får vi tru. Då er det å håpe at born og vaksne kan vere i sommarfint samvær både ute og inne. Dette skriv Per-Arne Lillebø, Hjørdis Almelid Vikenes i avisa Vestlandsnytt. Dei er engasjerte i kampanjen "Fyll ferien".