Trygg 17. mai for alle barn!

I fjor ble det i mange byer rapportert om fyll i gatene på 17.mai. Og folk flest er enige om at alkoholkonsumet denne dagen er et problem. I en meningsmåling Kantar har gjort på vegne av IOGT svarer 55 prosent at de er enige i at det drikkes for mye alkohol i samvær med barn på 17.mai. 

Blant kvinner er bekymringen størst med hele 62 prosent enighet.

I Norge er vi stolte av tradisjonen etter Henrik Wergeland med barnetog som vår måte å markere nasjonaldagen på. 17. mai er en stor gatefest som er åpen for alle som vil delta og de aller fleste av oss er enige om at barna skal stå i sentrum for feiringen. Derfor er det dystert når gatebildet blir preget av berusede mennesker.

IOGT jobber både politisk og med holdningskampanjer for å gjøre dagen tryggere for barn og unge. I mange kommuner revideres nå skjenkereglementet for kommunen, og IOGT mener kommuner ikke bør tillate skjenking på utesteder før kl. 1300 på 17. mai. Vi mener det vil dempe og utsette mye av alkoholkonsumet denne dagen. Dessuten gir det et viktig signal om at dette er en annerledes dag med et tydelig barnefokus.

IOGT er nå ute med kampanjen «Edru på 17.mai – barnas dag». Vi oppfordrer nå alle om å holde seg edru på 17. mai og at vi alle gjør det vi kan for at 17. mai skal være en trygg, morsom og viktig dag for alle barn!

18.00 7. juni - 15.00 9. juni 2024

Åsane folkehøgskole i Bergen

17.00-19.00 16. juni 2024

Røde Kors konferansesenter i Hausmannsgate 5 i Oslo

Nyheter

I fjor ble det i mange byer rapportert om fyll i gatene på 17.mai. Og folk flest er enige om at alkoholkonsumet denne dagen er et problem. I en meningsmåling Kantar har gjort på vegne av IOGT svarer 55 prosent at de er enige i at det drikkes for mye alkohol i samvær med barn på 17.mai. 

Vi er søker kursholder for Sterk&klar Intro i 100% stilling for å gi flere minoritetsforeldre kunnskap om rusforebygging. 

Søknadsfrist: 14.06.2024

Send søknad på finn.no

Alle medlemmer har fått tilsendt en personlig lenke til medlemsundersøkelsen på e-post. Vi trekker ut 3 gavekort på hver kr. 500 til alle som besvarer undersøkelsen.