Vellykket skoleball for alle!

Årets første måneder betyr skoleball for mange elever. Er det greit med nach- og vorspiel? Hva er greie innetider? Her får du tips og råd til et vellykket skoleball.

Er det en setning vi foreldre kjenner oss igjen i er det: alle andre får jo lov. Noen ganger rammer det hardere enn andre, som når poden insisterer på at dine grensesettinger hører oldtiden til eller at akkurat hun er den eneste som ikke får delta på nachspiel etter skoleballet. Så hva skal du gjøre da, når ungdommen snur ryggen til deg og freser at du er forhistorisk, mens usikkerheten vokser inni deg om det faktisk er et snev av sannhet i det hun sier.

I disse dager er det mange av oss som kjenner på denne usikkerheten. På mange av landets skoler er ballsesongen i full gang og foreldre diskuterer innetider og andre grenser med ungdommene. Vi har spurt to som jobber tett med foreldre og ungdom om tips og råd til hvordan dere best samarbeider for at ballet skal bli vellykket for alle.

Viktig med felles grenser

Mirjeta Emini, prosjektleder for forebyggingsprogrammet Sterk&Klar, forteller at de har god erfaring med å oppmuntre foreldrene til å prate sammen. Gjerne ved oppstart av skoleåret.

-  Bruk gjerne foreldremøter eller andre arenaer som er naturlige møteplasser til å snakke sammen og bli enige om noen felles grenser alle kan forholde seg til. Det er enklere å overholde grenser som er satt i fellesskap. På denne måten kan man også imøtegå påstander som «alle andre får lov» med «det stemmer nok ikke, for vi foreldrene på trinnet har blitt enige om at... » sier hun.

Sterk&Klar er utviklet med tanke på å støtte og veilede foreldre i å tilrettelegge for en rusfri ungdomstid og tilbakemeldingene er at det er lettere å stå i grensesettingen når en er flere sammen.

-  Nasjonale ungdatatall 2017 viser at 12 prosent av ungdommer på ungdomstrinnet har drukket alkohol siste året. Det er altså 88 prosent som ikke har drukket alkohol og det er viktig å få fram. Med andre ord, det er helt vanlig å være 14 år og ikke ha drukket seg full. I tillegg vet vi at ungdom venter lenger med å debutere med alkohol. Vi vet også at de fleste ungdommer ønsker at fester skal være rusfrie og at foreldre skal sette grenser, forteller hun.

Opptatt av helse og skole

Dagens ungdomsgenerasjon drikker langt mindre enn foreldregenerasjonen.  

- Forskerne klør seg litt i hodet, for de sliter litt med å peke på en konkret årsak til dette.  Det kan skyldes at ungdom bruker mer tid på sosiale medier og spill, og mange sitter mer hjemme istedenfor å være ute. Det er en generasjon ungdom som jobber hardt for å lykkes på skolen, samtidig som de også er opptatt av å ta vare på egen helse. Før var det å drikke som ungdom en del av ungdomsopprøret, mens nå er det kanskje et opprør nettopp å ikke drikke. I tillegg har vi for eksempel i Oslo en stor andel ungdommer med muslimsk bakgrunn, og de er også med på å redusere forbruket blant dem som drikker.

Erfaringene hun har gjort seg fra Sterk&Klar er at det er viktig å snakke med ungdommene om alkohol og rusmidler, men også å være klar over at du som forelder er en viktig rollemodell.

-  Akkurat når man skal begynne å prate med egne barn om alkohol og andre rusmidler, blir litt opp til foreldrene; det er de som kjenner barna sine best. Det foreldre derimot kan gjøre fra barna er små, er å være obs på hvordan de selv bruker, og snakker om, alkohol. Barn tar til seg mange av foreldrenes vaner eller uvaner, og dette gjelder også alkoholbruk. En av de mest effektive måtene å påvirke barna på, er gjennom å være en god rollemodell.

Mange foreldre frykter nettopp at arenaer som ball skal være steder der ungdommene kommer i kontakt med alkohol eller andre rusmidler. Emini anbefaler at en arbeider tett sammen med andre foreldre og skoler før slike arrangement.

- Involver dere før, under og etter slike arrangement. Da er det lettere å ha kontroll slik at det blir hyggelig for alle parter.

Nulltoleranse for vor- og nachspiel

Frøydis Ravlo

Dette er også i tråd med hva Frøydis Ravlo, sosialpedagogisk rådgiver ved Hovseter skole i Oslo, erfarer. Hun forteller at det er skolen og FAU som arrangerer skoleballet.

-  Rektor er opptatt av at ballet er en "dannelsesreise" der elevene gleder seg fra 8.trinn, bygger seg opp med servering i 9.trinn og full fest på 10.trinn, forteller hun.

Det er skolen, gjennom en festkomite driftet av en lærer, som organiserer invitasjon, setter tema for festen, bestemmer bordplassering og kåringer. 

- Vi har ikke hatt noen utfordringer knyttet opp mot alkohol de to årene jeg har vært her, ei heller de 10 årene ledelsen har vært her. Men så har vi nulltoleranse for vorspiel og nachspiel, limousiner, og mye informasjon om regler og konsekvenser. For å følge opp under selve kvelden, har mange foreldre fra 8. og 9. trinn meldt seg som vakter, og de patruljerer området rundt skolen hele kvelden,  sier hun.  

Samarbeid på tvers

På Hovseter skole er FAU er svært involvert. De pynter, dekker bord og "betaler" en del da skolens ball delvis finansieres av pengene FAU tjener på å leie ut bokskap til elevene på skolen her. FAU betaler også for de som eventuelt ikke har midler til å betale ballet.

- Vi samarbeider også med Familiesenteret Vestre Aker som sørger for at elevene har dress / ballkjole. 

Hun mener samarbeidet  mellom FAU, skolen og elever er noe av det som bidrar til at ballet oppleves som positivt for alle involverte.

- Tilbakemeldingene er flotte. Det skyldes i stor grad gode forberedelser og god involvering.

 

Tips til et vellykket skoleball

  1.       Være konsekvent og tydelig på at alkohol før fylte 18 år ikke er tillatt/akseptert
  2.       Ikke send med ungdommen alkohol
  3.       Være våken og oppe når ungdommen kommer hjem
  4.       Sørge for at en voksen alltid kan hente ungdommen
  5.       Samarbeid med andre foreldre om grenser for innetider.
19.00-21.00 28. februar 2024

Nordre Skøyen Hovedgård

9.00-15.00 19. mars 2024

Følg seminaret på nett eller delta fysisk på Litteraturhuset i Oslo

18.00 7. juni - 15.00 9. juni 2024

Åsane folkehøgskole i Bergen

17.00-19.00 16. juni 2024

Røde Kors konferansesenter i Hausmannsgate 5 i Oslo

Nyheter

Den politiske avdelingen på kontoret er nå godt i gang med å engasjere seg og påvirke lokal alkoholpolitikk.

Forut er IOGTs egen bistandsorganisasjon. 16. juni inviterer Forut og IOGT Bryn til en hyggelig inspirasjonssamling  i Oslo med underholdning og historier fra FORUTs arbeid for trygge barn.

Sterk&Klar er IOGTs forebyggingsprogram for ungdomsskoleforeldre. 19. mars inviterer vi alle som jobber i skolen og med ungdom til gratis fagdag med konkrete tips og verktøy. Forebygging er nøkkelordet.