Vikariat som Daglig leder ved Nord-Karmøy Frivilligsentral IOGT

Da vår daglige leder skal ut i permisjon er det ledig 100% vikariat som daglig leder av Nord-Karmøy Frivilligsentral IOGT fra 01.04.21 til midten av januar 2022.

Søknadsfrist: 8. feb. 2021

Les stillingsanonsen og fyll ut søknad på finn.no

Ansvar og oppgaver

Daglig leder blir ansvarlig for driften av sentralen, og svarer direkte til styret. Den som ansettes skal ha oversikt over sentralens økonomi, utvikle og følge opp de ulike aktivitetene, ha oversikt og ansvar for frivillige, samt kontakt med kommune og det lokale næringslivet.

Kvalifikasjoner

 • Det er ingen krav om formell utdanning.

Vi ønsker at du

 • er glad i å jobbe med mennesker
 • har god skriftlig og muntlig framstillingsevne.
 • har god forståelse for økonomi.
 • har evne til å kunne lede, og til å motivere og ivareta frivillige/brukere.
 • kan se sammenheng mellom individet og samfunnet.
 • har erfaring fra organisasjonsarbeid og evne til å kunne motivere frivillige.
 • har evne til å kunne samarbeide med andre
 • har ledererfaring/lederutdannelse

Personlig egnethet vektlegges.

Personlige egenskaper

 • Stillingen er selvstendig og krever at den som blir ansatt kan organisere sin egen arbeidsdag.
 • Den som ansettes må være lærevillig og kunne følge utviklingen i samfunnet, samt kunne fange opp endringene i det frivillige engasjementet.
 • Det forventes at søker er løsningsorientert, kreativ, raus og har evnen til å kunne se enkeltmenneskers behov.
 • Den som ansettes må fylle kravene til medlemskap i organisasjonen IOGT og være lojal til IOGTs formål og prinsipper.

Hva kan vi tilby

Vi kan tilby et utfordrende og spennende vikariat i en forholdsvis nyoppstartet virksomhet. Du vil ta del i et felleskap med andre frivilligsentraler og med ledere ved andre virksomheter under IOGT.

Vi tilbyr fleksibel arbeidstid, fortrinnsvis på dagtid, gode pensjonsordninger samt lønn etter avtale.  

Om arbeidsgiveren

IOGT i Norge er en livsynsåpen og partipolitisk uavhengig medlemsorganisasjon i vekst.
Vi driver ruspolitisk påvirkningsarbeid, forebyggende tiltak og et utstrakt sosialt arbeid for rusavhengige og for barn og unge. Vi jobber for at det skal være lett å ta rusfrie valg, og vil bidra til et trygt og inkluderende samfunn.
Vi drifter Sammensentre i 5 byer, Møteplassen Karmøy og også ”Karmøy Frivilligsentral IOGT” som holder til i Skudeneshavn.
Nord-Karmøy frivilligsentral IOGT (Avaldsnes) skal fungere som en møteplass og brobygger mellom mennesker, frivillige organisasjoner og sammenslutninger, samt det offentlige. Sentralen arbeider i tråd med lokale utfordringer og behov, med spesielt fokus på inkludering av barn, unge og familier med levekårsutfordringer. Sentralen er politisk og religiøst uavhengig.

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson: Silje Sjøen
Stillingstittel: Daglig leder
Mobil: 906 13 999

Kontaktperson: Grethe Reinhardtsen
Stillingstittel: Fagsjef og styreleder
Mobil:466 23 920

Spørsmål om stillingen

Kontaktperson: Silje Sjøen

Stillingstittel: Daglig leder
Mobil: 906 13 999

Kontaktperson: Grethe Reinhardtsen
Stillingstittel: Fagsjef og styreleder
Mobil: 466 23 920