Vilkår for medlemskap

Som medlem i IOGT har du valgt å ikke bruke alkohol eller andre rusmidler så lenge medlemskapet varer. Alkoholholdig drikke defineres som all drikke som inneholder over 0,7 volumprosent alkohol.

KONTINGENT

Kontingent betaler du en gang i året, enten via VIPPS eller tilsendt faktura. Du velger selv om du betaler 50.-, 200.- eller 370.-. Unntaket er første året du er medlem hvor du betaler kr. 50.-

For å utløse medlemsrettigheter må kontingenten være betalt for inneværende år, men før betalingsfristen for kontingentutsending utløper er det tilstrekkelig å ha betalt kontingent for foregående år.

UTMELDING

Du kan melde deg ut når som helst uten forpliktelser. Send en e-post til iogt@iogt.no eller ring 23 21 45 80. Unnlatt kontingent i løper av et år gjelder også som utmelding. Du vil da bli strøket fra medlemslistene.

Et medlem som åpenbart agerer i strid med IOGT i Norge sine vedtekter kan utelukkes som medlem. Vedtak om dette kan kun fattes av sentralstyret etter at lokal avdeling og medlemmet har fått mulighet til å uttale seg i saken.

ANGRERETT

Siden medlemskap i IOGT ikke er å anse som en «tjeneste etter Angrerettloven, vil det ikke være angrerett på medlemskapet. Innbetalt kontingent refunderes ikke.

KLAGER OG SPØRSMÅL

Om du har spørsmål ta gjerne kontakt med oss på iogt@iogt.no eller telefon 23 21 45 50

INNHENTING OG BRUK AV OPPLYSNINGER

Opplysningene vi innhenter fra deg bruker vi til administrasjon av ditt medlemskap og til å kontakte deg per brev, telefon og elektroniske kanaler for å informere deg om medlemskapet og aktiviteter vi har. IOGT har vedtatt en personvernerklæring du kan finne her.

ENDRING AV VILKÅR

Endring i overnevnte vilkår kan skje gjennom vedtak på IOGTs landsmøte som holdes annethvert år. Vesentlige endringer vil varsles medlemmene.