8) Behold og styrk de regulatoriske virkemidlene i alkoholpolitikken

Begrensning av tilgjengelighet er et viktig virkemiddel for å forebygge rusproblemer. Eksempler på dette er Vinmonopolet og begrensninger i salgs- og skjenketider. Prikksystemet i norsk skjenkepolitikk må strammes inn.

Konsekvensene av å bryte alkoholloven, f eks ved overskjenking, brudd på bistandsplikten eller ved salg og skjenking til mindreårige, utgjør i dag liten risiko for sanksjoner for næringen. Skjenkepolitikken må ivareta behovet for at ungdommer kan delta på for eksempel arrangement, konserter og debatter uten at aldersgrenser eller voksnes alkoholbruk står i veien for dette. Forbudet mot drikking på offentlig plass må videreføres og håndhevingen må styrkes. Det må gjennomføres informasjonskampanjer for å synliggjøre hvordan en restriktiv politikk virker for å redusere alkoholskadene.

Hold parken alkoholfri

IOGT i Norge mener at parker, strender og annen offentlig plass skal være arenaer der alle kan være trygge og trives, inkludert barn og ungdom.

62 % støtter dagens forbud mot alkoholbruk på offentlig plass.

63 % av unge voksne begrenser sin egen alkoholbruk på offentlig plass fordi det ikke er lov.

60 % er bekymret for at det vil bli mer alkoholbruk på offentlig plass dersom forbudet oppheves.

IOGT rapport 2018 – ‘Parken for alle’ – iogt.no/park

Last ned brosjyre:

Last ned brosjyren "10 punkt for bedre rusforebygging" som pdf

IOGT i Norge

er en ruspolitisk organisasjon i vekst. Vi driver ulike rusforebyggende aktiviteter og et utstrakt sosialt arbeid for rusavhengige og for barn og unge. Vi jobber for å gjøre det lett å ta rusfrie valg og vil bidra til et trygt og inkluderende samfunn. IOGT er en livssynsåpen og partipolitisk uavhengig organisasjon.