Gratis alkoholpolitisk opplæring i din kommune

IOGT tilbyr  foredrag for politikere som ønsker en god alkoholpolitikk i sin kommune. Vi holder foredrag for kommunestyrer, partigrupper eller utvalg med ansvar for skjenking. 
Med støtte fra helsedirektoratet er vi så heldige å kunne tilby vår opplæring gratis i hele 2024, så fyll ut skjemaet, så tar vi kontakt for en uforpliktende prat rundt deres behov. 

Bestill gratis foredrag

 

En liten smakebit på IOGTs alkoholpolitiske opplæring

Vi har satt sammen et kort digitalt minikurs med tre små innføringsvideoer, som gir en liten smakebit på temaer vi fokuserer på i vår opplæring. 

 

Del 1: En rask innføring i alkoholpolitikk

Hva er egentlig alkoholpolitikk? Hvorfor er det viktig? Og hvordan kan du som lokalpolitiker sørge for en kunnskapsbasert alkoholpolitikk som reduserer skader og problemer knyttet til alkoholbruk?

Hensynet til barn og ungdom bør komme først i alkoholpolitikken. Er du enig?

Denne første filmen gir et overblikk over verdien av en god alkoholpolitikk og dine muligheter som lokalpolitiker.

 

Del 2: Involver foreldre og sørg for gode foreldresamarbeid

Vi vet at foreldre er de viktigste forebyggerne når det gjelder rusbruk blant ungdom, men hvordan kan du som politiker sørger for at foreldrene i din kommune er gode forebyggere?

Kommunen kan legge til rette for at foreldre kan samarbeide med hverandre og for at de har nødvendig kunnskap.

I denne filmen lærer du mer om forebygging og verdien av foreldresamarbeid. I tillegg til kurs og opplæring for politikere tilbyr IOGT et eget forebyggingsprogram for foreldre i ungdomsskolen på sterkogklar.no, som kommunen kan bestille her

 

Del 3: Fritidstilbud er god forebygging

Lokalpolitikere som bygger fritidsklubber, idrettsanlegg og kulturtilbud til barn og unge bidrar til å skape gode lokalsamfunn og til å forebygge ungdoms rusbruk. I denne filmen får du høre mer om hvordan det å bruke penger på å gi ungdom et variert og attraktivt fritidstilbud kan være lønnsomt, både på kort og lang sikt. 

 

Politikeropplæring i lokal alkoholpolitikk

Vil du og andre politikere i din kommune lære mer om hvordan dere kan jobbe godt med alkoholpolitikk og legge til rette for gode oppvekstmiljø? Ta kontakt for en uforpliktende samtale rundt hvordan IOGT kan hjelpe dere.  

Bestill gratis opplæring

Alkoholpolitisk opplæring

Bestill foredrag

 

Kontakt oss:
politikk@iogt.no

 

Politisk rådgiver: 
David Pletten Aasgard
97971059
david.pletten.aasgard@iogt.no

Politisk rådgiver Nils Johan Garnes

Politisk rådgiver
Nils Johan Garnes
95178552
nils.johan.garnes@iogt.no

Alkoholpolitisk nyhetsbrev

Meld deg på IOGTs ruspolitiske nyhetsbrev for å få epost om relevante politiske saker og flere tips til hvordan du kan være med på å bidra til en god forebyggende politikk der du bor.

Meld på nyhetsbrev