Sitte i styret

Styrene og kontaktpersonene i IOGTs lokale lag og områder er navet i hele vårt aktivitetstilbud. De har oversikt over hvilke ressurser som finnes lokalt, både frivillige og materiell. Kunne du tenke deg en koordinerende rolle og ivareta de demokratiske prosessene i organisasjonen?

Styremedlemmer er demokratisk valgt på årsmøtet, og man må være medlem i organisasjonen for å kunne sitte i styret/ha et verv. I motsetning til mange andre ting du kan gjøre frivillig er ikke det å bli styremedlem noe du bare kan bli med på sånn helt uten videre. Men det trenger heller ikke å være veldig vanskelig.  Det er valgkomiteen som fremmer forslag til årsmøtet om hvem som skal velges inn i styret. Og det beste er om du gir beskjed til noen i god tid før årsmøtet om at du er interessert, slik at valgkomiteen kan vurdere deg sammen med andre kandidater. Men det er også mulig å møte opp på årsmøtet og melde seg der, såkalt "benkeforslag". Dersom det ikke er noe lokallag der du bor kan du velge å starte et nytt lag, og bli med i styret. 

Her kan du lese mer om hvordan man starter et nytt lag og hvordan lagene fungerer.

Tipsbanken for tillitsvalgte og frivillige er en verktøykasse med alt du trenger å vite for å drive lokalaktivitet.

Er du interessert i å sitte i styret?

Meld deg frivillig

9.00-12.00 9. juni 2023

Litteraturhuset i Bergen, Østre Skostredet 5

17.00 9. juni - 13.00 11. juni 2023

Åsane folkehøgskole

17.30-22.30 23. juni 2023

Nesodden, Kirkevik

9.00 14. august - 16.00 18. august 2023

Arendal, overnatting på Sjøstrand

17.00-20.00 30. august 2023

Nordre Skøyen Hovedgård

Nyheter

Bjørnar Moxnes og flere andre politikere møtte i går representanter for IOGTs aktivitetstilbud Enestående familier i Steinkjer. Enestående familier er et sosialt tilbud til alle voksne som ofte er alene med barna sine.

- Kristiansand er en by for alle, sa varaordfører Erik Rostoft da IOGT inviterte til fagseminar i byen. Han påpekte at det må legges vekt på tilrettelegging av både det organiserte og uorganiserte ungdomslivet. 

Det står bra til med ungdom i Oslo. Det er hovedkonklusjonen i Ung i Oslo-undersøkelsen for 2023. – Trivselen øker og færre forteller om ensomhet og psykiske plager, sier Andres Bakken ved NOVA.