Fylker

Trygg ungdomstid

Ønsker du et arrangement, møte eller debatt i din kommune? Ta kontakt med politisk rådgiver: svend.arne.hokstad@iogt.no

IOGT politikk: Trygg ungdomstid

IOGT er en ruspolitisk organisasjon som setter hensynet til de unge, trygghet og folkehelse først i ruspolitiske spørsmål.

Vi setter spørsmålstegn ved rollen alkoholen har i vårt samfunn og ønsker å gjøre det lettere å ta rusfrie valg.

Les mer om vårt politiske arbeid på iogt.no/politikk