IOGT politikk: Trygg ungdomstid

I år setter vi fokus på trygg ungdomstid i det politiske arbeidet vårt. Dette perspektivet løfter vi frem gjennom politiske debatter og møter, høringssvar på rusmiddelpolitiske handlingsplaner og skjenkepolitikk, leserinnlegg i aviser og underskriftskampanjen Foreldreoppropet. Forebyggende arbeid blant unge og en mer ansvarlig alkoholpolitikk er viktige saker for oss. Les mer om hvordan vi engasjerer oss lokalt, nasjonalt og globalt på disse sidene.  

Trygg ungdomstid

Politisk rådgiver:

Svend Arne Hokstad

99093940

svend.arne.hokstad@iogt.no

18.00-20.00 1. juni 2022

Finnsnes Hotell

18.00-20.00 8. juni 2022

IOGT-huset i Haugesund, Bjørgvingata 40