Politiske saker vi er opptatt av

Selv om de fleste barn og unge i Norge lever gode liv, må vi gjøre mer for å gi alle en god start på livet. IOGT satser derfor på de unge i det rusforebyggende arbeidet.  

Møteplasser, kulturarenaer og utesteder øker trivsel og tilhørighet i et lokalsamfunn. Men stemningen blir fort ødelagt dersom promillenivået blir for høyt. IOGT jobber lokalpolitisk for et tryggere og mer inkluderende uteliv.