Tiltak

Livsglede er av stor betydning for menneskers fysiske og psykiske helse. Derfor er forbedring av folks livsglede og trivsel blitt svært sentralt i folkehelsearbeidet.

Sterk&Klar støtter og styrker de voksne i deres rolle som ungdomsforeldre.

Et aktivitetstilbud for voksne som ofte er alene med barna sine. 

Sammen med andre organisasjoner driver IOGT lokale dag- og aktivitetssentra for medmennesker med store rusproblemer. 

I år setter vi fokus på trygg ungdomstid i det politiske arbeidet vårt. Dette perspektivet løfter vi frem gjennom politiske debatter og møter, høringssvar på rusmiddelpolitiske handlingsplaner og skjenkepolitikk, leserinnlegg i aviser og kampanjer. Forebyggende arbeid blant unge og en mer ansvarlig alkoholpolitikk er viktige saker for oss. Les mer om hvordan vi engasjerer oss lokalt, nasjonalt og globalt på disse sidene.  

Hovedmålsettingen med Klar for barnebarn er inspirere og motivere besteforeldre i sin rolle som omsorgspersoner for sine barnebarn og som støttespillere for foreldrene og å bevisstgjøre dem på sin rolle som forebyggere.

«Ung arena Karmøy er et tilbud for ungdom som synes livet er utfordrende og vanskelig. Vårt mål er at alle skal bli sett, hørt og forstått, oppleve mestring og leve meningsfulle liv!»

IOGTs folkehøgskole – Åsane folkehøgskole – ligger på Hylkje i bydelen Åsane nord for Bergen sentrum. 

Frivilligsentraler er møteplass og samhandlingsarena for frivillighet i lokalmiljøet.