Sterk&Klar

Sterk&Klar støtter og styrker de voksne i deres rolle som ungdomsforeldre.

Forskning viser at foreldre er de viktigste rusforebyggerne. Sterk&Klar støtter og styrker de voksne i deres rolle som ungdomsforeldre og viktige rollemodeller. I perioden 13-17 år vil de fleste ungdommer møte på, ta standpunkt til og etablere en måte å forholde seg til alkohol. Ster&Klar har som mål å utsette ungdommens alkoholdebut ved å gi foreldre verktøy og kunnskap om ungdom i dagens samfunn. IOGT har drevet programmet i over 20 år, som blant annet tilbyr fire treff i løpet av ungdomsskoletiden. Skoler kan også bestille enkeltforedrag.

sterkogklar.no

Sterk&Klar-skolene våre får:

  • fire foreldretreff fordelt på tre ungdomsskoleår.
  • foreldretreff som holdes av erfarne formidlere.
  • treff der det legges til rette for at foreldrene kan nettverke og prate sammen.
  • tilskudd på kr. 6000,-  til en aktivitetskveld for foreldre og ungdom.
  • tilby ungdommene å tegne en kontrakt med Sterk&Klar som går ut på å gjennomføre ungdomstiden uten bruk av rusmidler. Av dem som gjennomfører, trekker vi en vinner som får kr. 20 000,-.

Sterk&Klar tar opp tema som oppdragerrolle, grensesetting, motivasjon og oppmerksomhet, alkohol og cannabis, psykisk helse og sosiale medier. Faglig rådgiver for prosjekter er Arne Klyve. Arne Klyve er samfunnsviter og arbeider som seniorrådgiver i rusfeltet i Bergensklinikkene og ved kompetansesenter for læringsmiljø (BKL). Han har redigert og skrevet flere bøker om utfordrende unge blant annet boken ”Sinte unge menn – i kunnskapssamfunnet” og nå nylig med «Sinte, unge, villfarne menn. Vårt medansvar».

Vi er opptatt av positiv forsterkning, og i alle våre treff understreker vi at god kommunikasjon mellom ungdom og foreldre, men også foreldre seg imellom, er helt nødvendig for å drive et godt rusforebyggende arbeid. Derfor tilrettelegger vi for foreldremedvirkning på alle treffene. Prosjektet får støtte fra Helsedirektoratet. Deltagelse i prosjektet er gratis for familiene. Skolene/kommunene betaler en egenandel for hver gruppe på kr. 5.000,- per skoleår. Denne egenandelen dekker gruppens aktivitet.

Forebygging er god integrering.

 
sterkogklar.no

sterkogklar@iogt.no

Kontaktperson:
Sigrun Stenersen Espe

Tlf. 476 12 591

Kommende aktiviteter: