IOGT Livsglede

Livsglede er av stor betydning for menneskers fysiske og psykiske helse. Derfor er forbedring av folks livsglede og trivsel blitt svært sentralt i folkehelsearbeidet.

IOGTs visjon er at mennesker skal kunne leve frie og meningsfylte liv, og at det blir lettere å ta rusfrie valg, og det er dette IOGT Livsglede skal bidra til. 

Karin og Øystein Vilming er primus motor for prosjektet. Fra tid til annen inviterer de ulike foredragsholdere til å belyse betydningen av livsglede for menneskers fysiske og psykiske helse.

- Vi ønsker å se nærmere på hva livsglede er, og hva den enkelte selv kan gjøre for å få bedre sin livsglede. Samtidig vil vi komme inn på ting som mange tror gir økt livsglede, men som i virkeligheten hindrer gleden, forteller Karin Vilming.

- Å forbedre sin livsglede kan vi arbeide med på forskjellige plan, alt fra å fordype seg i psykologi, filosofi, kunst og religion til mer praktiske, enkle ting i hverdagen som alle kan gjøre mer av, utdyper Øystein. 

"

enkel, ekte glede, glede over å leve – livsglede.

"

IOGT Livsglede dreier seg både om det vi ønsker å oppnå, og hvordan. Vi skal skape glede (uten bruk av rusmidler) - enkel, ekte glede, glede over å leve – livsglede.

Mer enn en møteserie

IOGT Livsglede  tar utgangspunkt i over hundre år gamle aktiviteter. Alkoholfrie miljøer blir det stadig færre av. IOGT har lang erfaring og god kompetanse på dette området, og vet hvordan det kan skapes sosiale sammenkomster som tar hensyn og er trygge for alle. IOGT Livsglede ønsker å legge til rette for en felles ramme rundt sosiale aktiviteter organisasjonen allerede driver med, og bidra til utvikling av nye. Temamøter skal gi inspirasjon, kunnskap og nettverk for alle som ønsker å drive med eller delta i slike aktiviteter. 

Karin Vilming understreker at møtene er åpne for alle, og at man ikke trenger å være medlem i IOGT for å engasjere seg i IOGT-Livsglede. 

HVORDAN FINNE LIVSGLEDE NÅR DEMENS RAMMER

Velkommen til temamøte på Nordre Skøyen hovedgård 31. mai kl. 18.00

Foredrag ved Mina Gerhardsen, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen.

Les mer

IOGT Livsglede

Kontaktpersoner:
Karin  og Øystein Vilming
post@vilmina.no

Tidligere møter
Klikk her for å se videoer fra tidligere møter på youtube