Fylker

Trygg ungdomstid

Ønsker du et arrangement, møte eller debatt i din kommune? Ta kontakt med politisk rådgiver: svend.arne.hokstad@iogt.no

Oktober 2023

25 okt

12.00-15.00 25. oktober 2023

Sted: Biblioteket i Bodø - Stormen

Bodø har flere virkemidler for å forebygge rusmiddelproblematikk i alminnelighet, og spesielt når det gjelder ungdom og alkohol. Hvilke virkemidler er de viktigste, hvordan brukes de i dag, og hva bør det satses mer på i fremtiden? 

Les mer og meld deg på

IOGT politikk: Trygg ungdomstid

IOGT er en ruspolitisk organisasjon som setter hensynet til de unge, trygghet og folkehelse først i ruspolitiske spørsmål.

Vi setter spørsmålstegn ved rollen alkoholen har i vårt samfunn og ønsker å gjøre det lettere å ta rusfrie valg.

Les mer om vårt politiske arbeid på iogt.no/politikk