Fylker

Trygge lokalsamfunn

November 2019

14 nov

18.00-20.00 14. november 2019

Sted: Tønsberg og Færder bibliotek

Velkommen til politisk debattmøte om ungdom og rusforebygging.

Møteplaner for de avdelingene som har slike program:

30.mai-2.juni

Et sosialt seminar for frivillige, medlemmer og ansatte.