Hva mener IOGT om rusreformen?

IOGT ønsker å opprettholde den lave bruken av narkotika i Norge. Ruspolitikken må bidra til å forebygge at mennesker begynner å bruke rusmidler og hjelpe mennesker med avhengighet. Den foreslåtte rusreformen vil kunne forbedre livssituasjonen for personer med rusproblemer, men forebyggingselementet vil bli mye dårligere enn den politikken vi har idag. 

Regjeringen ønsker å endre norsk narkotikapolitikk. Et utvalg har nylig foreslått hvordan vi kan avkriminalisere narkotika i Norge. Narkotika skal fortsatt være forbudt, men det vil i praksis bli konsekvensfritt å bryte loven. Vi er redd forslaget vil føre til at flere unge vil bruke narkotika.

IOGT mener at ungdom må beskyttes mot narkotika!

  • Det må reageres når man bryter loven. Narkotikabruk kan ikke være konsekvensfritt.
  • Ungdom som bruker narkotika må følges opp og få hjelp til å slutte. Dette kan ikke være frivillig.
  • Politiet skal fortsatt kunne finne ut om unge bruker narkotika.

I dag kan ungdom som tas for bruk og besittelse av små mengder narkotika tilbud om ruskontrakt som en del av påtaleunnlatelse med vilkår, i stedet for prikk på rullebladet. Kontrakten innebærer tett oppfølging og støtte til å snu en uheldig utvikling. Målet er at ungdommen skal få hjelp til å snu livet sitt i en positiv retning.

"

IOGT mener at vi ikke må gi fra oss de gode virkemidlene vi har for å beholde lav narkotikabruk blant unge. Forslaget vil fjerne mange av de effektive tiltakene vi har i dag for å hjelpe ungdom ut av rus og kriminalitet. Det vil også bli vanskeligere for politiet å finne ut om ungdom bruker narkotika. Dermed vil færre unge hjelpes inn i gode oppfølgingsløp.

"

Forslaget innebærer at politiets bekymringssamtaler og tilbud om ruskontrakt skal erstattes med en rådgivningssamtale i kommunen. Møtet skal bestå av informasjon om narkotika og generell fraråding av bruk. Deretter vil det være en frivillig kartlegging av bruk og tilbud om eventuelle andre frivillige hjelpetiltak.

Ungdom helt ned til 16-år kan selv velge om de vil gå alene i denne delen av samtalen. Foreldrene skal normalt informeres, men dersom ungdommen ikke møter opp til rådgivningssamtalen, foreslår utvalget ingen andre reaksjoner enn at barnevernet skal kunne kobles på. Barnevernet har allerede i dag kapasitetsproblemer, og vil etter alt å dømme å ha begrenset mulighet til å hjelpe flere enn dem som allerede får hjelp i dag. For personer over 18 vil det ikke være noen reaksjoner ved manglende oppmøte, annet enn at kommunen skal kunne ta kontakt.

Dagens ruskontrakter vil bli helt frivillige. Mindreårige vil dermed kunne takke nei til oppfølging og hjelp, uten at voksensamfunnet kan gripe inn. Medieoppslag fra hele landet viser at både fagfolk og forebyggende politi er svært bekymret over at rusreformen vil gjøre all oppfølging tilnærmet frivillig for unge. Ungdom som eksperimenterer med narkotika trenger at trygge voksne bryr seg – over tid. De trenger hjelp til å bryte ut av et negativt mønster som de kanskje ikke selv ser bærer galt av sted. Ungdommen kan ikke overlates til seg selv.

Ungdom i Norge er blant dem som bruker minst narkotika i Europa. Dette må vi ta vare på, for å unngå at unge får livet og fremtiden ødelagt.

To forskere fra Folkehelseinstituttet mener vi ikke kan utelukke at rusreformen vil føre til økt narkotikabruk. Derfor må vi forebygge mer. Det legger ikke rusreformen opp til slik den foreligger nå.

Hva kan vi gjøre?

IOGT vil gi sine innspill i Høringen om reformen. Vårt høringssvar vil være klart 21. mars, og da vil vi publisere det på vår nettside. Du kan også sende inn forslag som privatperson. Ta kontakt med kontoret om du lurer på noe rundt det. Vi jobber også med en folkelig kampanje, der vanlige folk kan engasjere seg og si sin mening om reformen. Dersom du ønsker å bidra, kan du registrere deg her, så holder vi deg orientert om arbeidet. 

Jeg vil være med i en kampanje mot rusreformen

Last ned Rusreformutvalgets forslag til reform.

Nyheter

18,5 prosent av kjøpsforsøkene endte med at Juvente sine kontrollører fikk kjøpt alkohol i årets sesong av skjenkekontrollen.

Selv om dørene er stengt jobber ansatte og frivillige på spreng for å holde oppe et tilbud til rusmisbrukere som vanligvis kommer på Sammen-sentrene.

President i Movendi Internasjonal, Kristina Sperkova forteller om positive tilbakemeldinger etter navneskiftet, og at det er opp til oss at vi tar med oss ideene våre videre.