IOGT Oppland og Hedmark

 

Avdelinger i IOGT Oppland og Hedmark:

Leder: Reidulv Kleppe
Mobil: 416 88 771

Møtene på rundgang mellom medlemmene. Møtene begynner kl. 19.00.
Det blir underholdning, bevertning og utlodning på hvert møte.

Leder: Kirsten Tangen
Tlf: 93033055
E-post: ki-tang@online.no

Lik oss på Facebook!