IOGT Oppland og Hedmark

Kontaktperson: Ingolf Aurlund
Mobil: 45853462
E-post: flogni@online.no

Leder:
Ingolf Aurlund,
Kirkegt. 4, 2821 Gjøvik
Tlf: 45853462 E-post: flogni@online.no

Sekretær/kasserer:
Kirsten Tangen
Rådyrsvingen 1, 2827 Hunndalen
Tlf: 93033055 E-post: ki-tang@online.no

Styremedlem:
Reidulv Kleppe
Roald Amundsensgt. 2A, 2319 Hamar
Tlf: 41688771

 

Avdelinger i IOGT Oppland og Hedmark:

Leder: Reidulv Kleppe
Mobil: 416 88 771

Møtene på rundgang mellom medlemmene. Møtene begynner kl. 19.00.
Det blir underholdning, bevertning og utlodning på hvert møte.

Leder: Kirsten Tangen
Tlf: 93033055
E-post: ki-tang@online.no

Møter annenhver søndag kl 19.00, Fr. Nansensv 13 B, 2816 Gjøvik

Lik oss på Facebook!