Losje Skjold, Hamar

Leder: Reidulv Kleppe
Mobil: 416 88 771

Møtene på rundgang mellom medlemmene. Møtene begynner kl. 19.00.
Det blir underholdning, bevertning og utlodning på hvert møte.

Leder: Reidulv Kleppe, Roald Amundsensgt. 2A, 2319 Hamar Tlf: 416 88 771
Nestleder: Stein Johnsen, Furubergvn. 205, 2316 Hamar Tlf: 916 93 833
Kasserer: Solbjørg Grorud, Åshøgdvegen 468, 2360 Rudshøgda Tlf: 901 55 341

Møtene går på rundgang mellom medlemmene og begynner kl. 19.00. Det er underholdning, bevertning og utlodning på hvert møte.

Møteplan 2019:

08.01.19
12.02.19
12.03.19
09.04.19
14.05.19
Tur i juni

Lik oss på Facebook!