IOGT løfter forebygging i høringer på Stortinget

IOGT deltar på høring i Helse og omsorgskomiteen på Stortinget

Under høringen: Fra venstre: Kenneth Arctander (Preventio), Jan Gunnar Skoftedalen (Rusfeltets Hovedorganisasjon), Hanne Cecilie Widnes (IOGT Norge), Inger Lise Hansen (Actis). Foto: Actis

IOGT ved generalsekretær Hanne Cecilie Widnes løftet forebygging i høringer i Helse-og omsorgskomiteen på Stortinget i høst. IOGT deltok i høringer både på opptrappingsplan for psykisk helse og statsbudsjettet for 2024.

Stortinget behandler nå to viktige saker, der IOGT har vært på høring og gitt våre innspill. Den ene er regjeringens forslag til opptrappingsplan for psykisk helse, og den andre er forslag til statsbudsjett 2024.

Statsbudsjettet 2024

I høringsinnlegget minnet generalsekretær Hanne Cecilie Widnes komiteens medlemmer om den gode og viktige målsetning om reduksjon av skadelig bruk av alkohol med 20 % innen 2030, målt mot nivået fra 2010. Dette er en målsetning Stortinget har satt, og dette må følges opp i planer og budsjett de kommende årene. Frivilligheten er en viktig aktør innenfor forebygging, og IOGT sammen med Actis og andre aktører på rusfeltet, ber komiteen øke potten til frivillige organisasjoner som jobber med rusforebygging.

Se IOGT sitt innlegg her fra 12:30 min i opptaket

Opptrappingsplanen for psykisk helse

IOGT er veldig positive til at sammenhengen mellom rus og psykisk helse har fått en sentral plass i Stortingsmeldingen. Likevel savner vi fremdeles fokus på forebygging som når alle i en befolkning – og med det de innsatsene som bør skje før utfordringene oppstår.

Stortingsmeldingen beskriver tjenester og tilbud til barn og unge på en god måte. IOGT spilte derfor inn til Helse- og omsorgskomiteen at arbeidet med en opptrappingsplan også må legge vekt på rammene rundt barn og unge, i tillegg til tjenestene direkte til dem. I det rusforebyggende arbeidet spiller foreldre, lokalsamfunn, idrett, skole, frivillige organisasjoner og andre en viktig rolle.

I vårt innspill peker vi på følgende fire punkt vi mener bør styrkes i Stortingets behandling:

  1. satsing på foreldrestøtteprogrammer bør være et av hovedpunktene i arbeidet for å forebygge psykisk uhelse og rusmisbruk blant unge.
  2. rusforebygging må initieres allerede på barneskolen.
  3. foreldrestøtteprogrammer bør gjennomføres allerede i helsestasjon, gjerne av helsesykepleier evt. i samarbeid med annen psykisk helsefaglig kompetanse.
  4. foreldrestøtteprogrammet bør være gratis for kommuner

Les hele IOGT sitt høringssvar her

11.00-17.00 6. desember 2023

Kiwi Torgsenteret, Mjøndalen

11.00-17.00 7. desember 2023

Søndre Buskerud

11.00-17.00 8. desember 2023

Søndre Buskerud

11.00-17.00 9. desember 2023

Søndre Buskerud

11.00-17.00 10. desember 2023

Søndre Buskerud

Nyheter

Hvit jul kampanjen er i gang for fullt og har nå over tusen registrerte frivillige som på ulike måter oppfordrer voksne til å velge alkoholfritt når de er sammen med barn i julen.

IOGT ved generalsekretær Hanne Cecilie Widnes løftet forebygging i høringer i Helse-og omsorgskomiteen på Stortinget i høst. IOGT deltok i høringer både på opptrappingsplan for psykisk helse og statsbudsjettet for 2024.

Meningsfull jobb med reising og verving for en viktig sak. Som vervekonsulent utvikler du vervestrategier og planlegger verveinnsatsen i hele landet. 

Søknadsfrist: 15.10.2023

Send søknad på finn.no