Jobber med det som ligger bak rusen

Nå er det et år siden Rita Nilsen kom inn i IOGT med sine ANTA-kurs. Rundt 300 mennesker har så langt fått hjelp til å leve et liv som ikke er styrt av misbruk. 

Rita Nilsen har holdt ANTA-kurs i Oslo i over 20 år. Og er veldig fornøyd med den rammen IOGT setter kursene inn i.

Rita Nilsen har utviklet og holdt ANTA-kurs i Oslo i over 20 år. Nå jobber hun i IOGT for å gi et tilbud til mennesker med en avhengighetsproblematikk også i resten av landet. Det siste året har hun og IOGTs erfaringskonsulent, Jørn Hansen, holdt kurs i Haugesund, Grimstad, Sandefjord, Oslo, Tromsø, Sandnes, Bodø, Finnmark, Karmøy, Lillestrøm, Sarpsborg og Bergen. I tillegg har IOGT etablert et tilbud til innsatte i Ila fengsel, Ravnaberget kvinnefengsel, Saneid fengsel og Haugesund fengsel. Og også i Åna overgangsbolig og flere avdelinger av kriminalomsorgens friomsorgskontorer for alternativ straffegjennomføring, på rusinstitusjoner og tilrettelagte videregående skoler.

Skal hjelpe til selvstendighet

ANTA står for Alkohol, Narkotika, Tabletter og andre Avhengigheter, forteller Rita. Kursets formål er å hjelpe deltakerne til selvstendighet og personlig ansvar.

For å delta på kursene må du ha en avhengighet i bunn og et misbruk som har tatt hånd over livet. 

- De fleste deltakerne er mellom 20 og 40 år, og har hatt mange forsøk bak seg i både døgnbehandling, poliklinisk og fengsel, forteller Rita. De fleste er blandingsmisbrukere, og hadde en veldig tidlig rusdebut og ofte har de mistet nesten alt. 

Les også: Sammen med andre organisasjoner driver IOGT lokale dag- og aktivitetssentra for medmennesker med store rusproblemer. 

"

- Det jeg har erfart igjennom snart 20 år er at mange klarer seg bedre i lengre perioder av gangen, og for hver periode med avhold får de jobbet mer med det som ligger av bakenforliggende årsaker, sier Rita.

"

Andre avhengigheter

Men kurset er ikke bare for rusmisbrukere. - Vi har fokus på avhengighet og misbruk, og mange har også fått hjelp med andre typer misbruk, sier Rita. - De som opplever at feks. gambling, mat, shopping eller annet har tatt overhånd er også velkommen på kurs, understreker hun. Og forteller at hun har gode erfaringer med å ha folk med ulike former for avhengighet på samme kurs.

Bakenforliggende årsaker

- Det jeg har erfart igjennom snart 20 år er at mange klarer seg bedre i lengre perioder av gangen, og for hver periode med avhold får de jobbet mer med det som ligger av bakenforliggende årsaker, sier Rita.

Mange har klart å slutte helt med rus, og kommer seg ut i utdanning eller jobb. Ikke minst blir de bedre i stand til å forebygge tilbakefall. Vi ser også på årsaken til hvorfor de en gang i fortiden begynte å misbruke alkohol, narkotika og medikamenter.

Supportgrupper etter endt kurs

Kursene varer som regel en uke, men noen ganger tilbyr vi også kortere eller lengre kurs. Etter kurset driver kursdeltakerne selv en Supportgruppe etter et fast opplegg. Man kan delta i denne så lenge det er behov. Vi har flere slike grupper i gang rundt om i landet. 

IOGTs mål er at det skal være lett å ta rusfrie valg

Vi har vært opptatt av å knytte ANTA-kurset sammen de andre aktivitetene IOGT har. - Rusavhengige har behov for å være noe annet enn rusavhengige, sier Rita. 

- Derfor er det positivt at IOGT har tilbud om mange ulike aktiviteter som er rusfrie og som alle kan være med på uavhengig av bakgrunn. 

Flere av deltakerne på ANTA-kurs har valgt å melde seg inn i IOGT og deltar på politiske seminarer, er frivillige i IOGTs kampanjer eller andre sosiale arrangementer. 

Når vi kan holder vi kursene i IOGT-hus for å skape en tilknytning til organisasjonen og gjøre det enkelt å komme tilbake på annen aktivitet for de som ønsker å bli en del av IOGTs rusfrie nettverk. 

Les også: Hva kan jeg gjøre i IOGT?

Kafé Klar

Flere steder i landet har IOGT et kafé-tilbud der alle kan komme innom og få seg en hyggelig prat over en kaffekopp. IOGT Concordia på Lillestrøm har hatt lørdagskafé i mange år. Nå har de også fått Kafé Klar på tirsdager og torsdager. Her tilbys et hyggelig sosialt miljø, kaffe, te og litt å bite i, og i tillegg kan de som vil få akupunktur etter NADA-protokollen hver time. Kafeen er rusfri og drives av IOGT og folk med tidligere ruserfaring. Den er åpen for alle uansett bakgrunn og tilknytning, enten du trenger å prate med noen, ønsker å engasjere deg i ruspolitikk, bygge et nettverk, bli en del av et rusfritt miljø, eller bare vil ha en kopp kaffe og en liten pust i bakken på byturen din er du hjertelig velkommen innom. IOGTere flere steder i landet har latt seg inspirere og Kafé Klar har nylig åpnet på onsdager i Sandnes og torsdager i Sarpsborg.

Les mer om Kafe Klar på Lillestrøm

18.00-20.00 31. januar 2022

Torggata 1 i Oslo eller via Zoom

18.00-20.00 7. februar 2022

Torggata 1 i Oslo eller via Zoom

18.00-20.00 14. februar 2022

Torggata 1 i Oslo eller via Zoom

Nyheter

En svensk undersøkelse viser at det fremste motivet for å bruke rus er ønsket om å være en del av det sosiale miljøet, og at mange er redd for å bli ekskludert fra sosiale aktiviteter om de ikke brukte rusmidler.

Mange nordmenn har de siste årene tatt en hvit januar etter en fuktig jul. Nå skal de få drahjelp av blant annet IOGT og Juvente gjennom appen TryDry og nettsiden bedreuten.no. Sjansen for å lykkes med en Hvit måned er dobbelt når man gjør det i tilknytning til en slik kampanje.

Karin og Øystein Vilming er primus motor for det nye konseptet IOGT Livsglede. I en møteserie denne våren har de invitert ulike foredragsholdere til å belyse betydningen av livsglede for menneskers fysiske og psykiske helse.