Om prosjektet

Vi arrangerer både foredrag og gruppesamtalekvelder om ulike temaer knyttet til besteforeldrerollen.

Klar for barnebarn støtter besteforeldre i deres viktige rolle som omsorgspersoner.