Losje «Prøven», nr. 303 – Drammen

Leder: Torhild Andersen, Hotvetveien 14, 3018 Drammen. Tlf. 926 58 674.

Sekretær/kontaktperson: Kåre Fossum, e-post: kare.fossum@ebnett.no.

Sted: Strømsø Menighetshus, Knoffsgate 2, 3044 Drammen.

Losjen har møter annenhver torsdag, kl. 19.00.

Møtedatoer høsten 2019:
22.08 Områdesamling på Åseplassen.
05.09 Tur til Sverige med Speiderbussen
19.09 Lesekveld v/ medlemmene
03.10 Med Rolf i Thailand
17.10 100 tjern på 100 dager v/ Helmer
31.10 Vi markerer losjen 125 år
14.11 Halvor og Kåre - sang og quiz
28.11 Tysklandsbrigaden v/ Kåre
12.12 Julemøte m/ julemat. Sang v/ Anette og Torild.

Avdelinger i Søndre Buskerud

Velg les mer for å se oversikt over planlagte aktiviteter i de ulike avdelingene:

Leder: Helge A. Solberg.
Finn Blakstadsvei 76, 3081 Drammen.
E-post: he-ants@online.no

Leder: Torhild Andersen, Hotvetveien 14, 3018 Drammen. Tlf. 926 58 674.