Vestfold

Leder: Roar Olsen, tlf. 909 52 247, e-post: roarlarvik@yahoo.no.

Områdestyret:
Leder: Roar Olsen, Sandveien 6, 3270 Larvik.
Tlf. 33 19 24 35 / 909 52 247, e-post: roarlarvik@yahoo.no.
Sekretær: Roar Holm, Bakkenveien 19, 3173 Vear.
Tlf. 33 36 52 21 / 932 34 866, e-post: holmroar10@gmail.com.
Kasserer: Johan Magnus Mortensen, Røysebekkveien 16, 3218 Sandefjord.
Tlf. 33 45 00 27 / 901 20 223, e-post: vestmort@online.no.
Styremedlem: Tom Ingar Hauge, Sandefjord.

IOGT-aktiviteter i Vestfold:

Sammen-senteret på Herredshuset i Sandefjord
Dag- og aktivitetssenter som blant annet driver med matutdeling til rusmisbrukere. Nye frivillige medhjelpere er alltid velkomne! http://iogt.no/om-oss/hva-gjoer-iogt/tiltak/sammen

Kværnstua på Vesterøya ved Sandefjord
Fantastisk utleiehytte med sengeplasser til rundt 40, og campingplass med i underkant av 30 vogner. For mer informasjon, kontakt Kari Britt Øvrum, tlf. 975 64 500.

Enestående familier – Sandefjordsgruppa og Larviksgruppa
Åpne familieaktiviteter for voksne som ofte er alene med barn arrangeres de fleste helger i Sandefjordsområdet. Aktivitetsoversikt og påmelding finner du på www.enestaaendefamilier.no.
Du finner oss også på Facebook.
Kontaktinformasjon til Sandefjordsgruppa: e-post: sandefjord@enestaaendefamilier.no.
Kontaktinformasjon til Larviksgruppa: e-post: larvik@enestaaendefamilier.no.   

Avdelinger:

Leder: Jan A. Meyer, Sverres gate 10, 3256 Larvik. Tlf. 911 48 494, e-post: jan.a.meyer@online.no.

Kontaktperson: Rolf Storm-Solberg, Wilh. Wilhelmsensvei 16, 3112 Tønsberg.
Tlf. 33 33 06 13 / 917 46 979, e-post: r.stormsolberg@online.no.

Leder: Bodil Hytten, Baldersgate 4A, 3182 Horten.
Tlf. 33 04 50 11 / 920 33 857, e-post: hytten1947@gmail.com.

Leder: Terje Ruud, Grevlingstien 2B, 3188 Horten.
Tlf. 995 13 553, e-post: terjeruud@outlook.com.

Leder: Johan Magnus Mortensen, Røysebekkveien 16, 3218 Sandefjord.
Tlf. 33 45 00 27 / 901 20 223, e-post: vestmort@online.no.

Avdelinger i Vestfold

Velg les mer for å se oversikt over planlagte aktiviteter i de ulike avdelingene:

Leder: Jan A. Meyer, Sverres gate 10, 3256 Larvik. Tlf. 911 48 494, e-post: jan.a.meyer@online.no.

Kontaktperson: Rolf Storm-Solberg, Wilh. Wilhelmsensvei 16, 3112 Tønsberg.
Tlf. 33 33 06 13 / 917 46 979, e-post: r.stormsolberg@online.no.

Leder: Bodil Hytten, Baldersgate 4A, 3182 Horten.
Tlf. 33 04 50 11 / 920 33 857, e-post: hytten1947@gmail.com.

Leder: Terje Ruud, Grevlingstien 2B, 3188 Horten.
Tlf. 995 13 553, e-post: terjeruud@outlook.com.

Leder: Johan Magnus Mortensen, Røysebekkveien 16, 3218 Sandefjord.
Tlf. 33 45 00 27 / 901 20 223, e-post: vestmort@online.no.