Fagdager om forebygging:

 

 

Våre frivillige står på stand, skriver til avisene, er med på møter med lokale politikere, bidrar til å spre budskapet i sosiale medier og hjelper til med å arrangere forebyggingskonferanser. Vil du være med oss å legge til rette for en trygg og rusfri ungdomstid der du bor?

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Her finner du innledernes presentasjoner fra de ulike fagdagene.

Vi har i dag mye kunnskap om hva som må til for å redusere alkoholskadene. I disse ti punktene oppsummerer vi hva som bør gjøres for å drive godt rusforebyggende arbeid i Norge. 

Noen enkle men viktige ting å huske på som forelder. Husk feks. at det er forskjell på å vise interesse og å "snoke" og at det er lettere å sette grenser når du samarbeider godt med andre foreldre. 

Ungdoms alkoholbruk har vært fallende ­siden 2000-tallet. Unge i Norge drikker mindre alkohol totalt sett, og sjeldnere, enn sine europeiske jevnaldrende. Men det er fortsatt mange unge som har et risikabelt forbruk.