Region Midt-Norge

Dei aktivitetane vi trur det er størst interesse for, finn du i kalendaren.

Lokal aktivitet  Alle aktiviteter

Mange avdelingar i Region Midt-Norge har fleire andre aktivitetar og jamlege møte i tillegg, som ikkje ligg ute på nettet. Dei fleste av våre aktivitetar er opne for alle, så ta gjerne kontakt med ditt område (eller di nærmaste avdeling) for å få tilsendt oversikt over det lokale tilbodet der du bur. 

Kontaktinformasjon til Regionen finn du her. 

Område i Region Midt-Norge:

Helgeland

Kontaktperson: John Almendingen

41550081

(Fjern SPAMFILTER fra adressen)

Namdalen

Kontaktperson: Johannes Sandstad

95023298

(Fjern SPAMFILTER fra adressen)

Nøre Sunnmøre

Kontaktperson: Gunnar Hauge

47482030

(Fjern SPAMFILTER fra adressen)

Romsdal og Nordmøre

Kontaktperson: Søren Høj

95065590

(Fjern SPAMFILTER fra adressen)

Kontaktperson: Bergljot Tødenes
Mob: 92443595
E-post: b-toed@frisurf.no

Trondheim og omegn

Kontaktperson: Ole Martin R. Oldervik

91522203

(Fjern SPAMFILTER fra adressen)

Avdelingar i Region Midt-Norge

Leiar: Bjørn Austigard, Birkelandvegen 1 A, 6416 Molde
Mobil: 71 21 10 05/976 61 964
E-post: kjeura@online.no 

Møter ca annenhver onsdag kl. 19:00-21:30 i Kyllingstua, Romsdalsmuseet. 

Leiar: Einar Magne Nilsen Ansnes, Strandvn. 18, 8904 Brønnøysund
Mobil: 97067635
E-post: em.ansnes@gmail.com

Leiar: Øystein Stene, Postboks 98, 8827 Dønna
Tlf: 75 04 08 23 / 908 21 703
E-post: oeyssten@online.no

Leiar: Sverre Kjemphol, Ingalia 4, 6016 Ålesund
Mobil: 91689290
E-post: sverre@kjemphol.no

Møter torsdager kl. 12 i Godtemplarnes hus i Ålesund
Eigar av IOGT-huset i Ålesund

Leiar: Cecilie Dahle Torbjørnson, Skrivarvegen 20, 6100 Volda
Tlf: 926 29 393
E-post: cecilietorb20@gmail.com

Leder: Per-Arne Lillebø
Mobil: 90699082
E-post:  per.arne.lillebo@gmail.com

Leder: Valgerd Hølaas, Kirkegata 3 c, 7600 Levanger
Telefon: 74081750 / 909 52 333
E-post: 

Leder: Thomas Berg, Berivn. 38, 7657 Verdal
Telefon: 74078847
E-post: thomas.berg@vktv.no

Leder: Liv Johanne Johansen, Øvre Granåslia 7, 7047 Trondheim
Telefon: 73 91 23 49/988 36 538
E-post: 

Møter mandager kl. 12-15 i Honemannsgården i Trondheim.

Leiar: Åsmund Snøfugl, Postboks 95, 7221 Melhus
Mobil: 72 87 24 11/908 82 963
E-post: snoefugl@online.no

Kontaktperson: Jørund Hølaas, Helleberget 20, 7507 Stjørdal.
Tlf: 99113193
E-post: etab@neanett.no