Standard objektvisning. Klikk for å lage en ny tilpasset mal, Node-ID: 493, Objekt-ID: 525

Fylker

Fylker

Navn Klasse Seksjon Prioritet
Filter 1
Filter 1
Filter 1
Filter 1
Filter 1
Filter 1
Filter 1
Filter 1
Filter 1
Filter 1
Filter 1

Nyheter

Vil du være administrasjonssekretær i en organisasjon med masse engasjement på rusfeltet? 

Søknadsfrist: 01.10.2022

Send søknad på finn.no

I følgje økonomiprofessor Ola Honningdal Grytten er alkoholprisane her i landet halverte dei siste 20-25 åra, halde opp mot den generelle lønsutviklinga.

Inger Lise Hansen, generalsekretær i Actis, rusfeltet sitt samarbeidsorgan, opna sitt innlegg under IOGT sitt inspirasjonsseminar i Ålesund med å peike på mengda av fake news i informasjonsflaumen kring rusbruk – og særleg i sosiale medier.