Fylker

Felleskalender

Velg kategorier for å filtrere kalenderen etter aktivitetstype. Dersom ingen kategorier er valgt vises alle aktiviteter. 

Juni 2023

9 juni

9.00-12.00 9. juni 2023

Sted: Litteraturhuset i Bergen, Østre Skostredet 5

Bergen har flere virkemidler for å forebygge rusmiddelproblematikk i alminnelighet, og spesielt når det gjelder ungdom og alkohol. Hvilke virkemidler er de viktigste, hvordan brukes de i dag, og hva bør det satses mer på i fremtiden? 

Les mer og meld deg på

Møteplaner for de avdelingene som har slike program:

Få nettmøte-invitasjoner på SMS eller e-post

Vi legger fortløpende ut nye webinarer i kalenderen. Ønsker du informasjon om webinarer på sms eller e-post?

Nyhetsbrev om webinar på:
Jeg er interessert i følgende møteserier: