Årsmøte i IOGT Oppland og Hedmark

27. april 12:00

Sted: Losje Vårsols lokaler i Gjøvik, Fridtjof Nansens veg 13

Har du spørsmål om årsmøtet, ta kontakt med områdeleder Ingolf Aurlund

E-post: flogni@online.no  Telefon: 45853462

Møteplaner for de avdelingene som har slike program:

Få invitasjon på SMS eller e-post

Vi legger fortløpende ut nye webinarer i kalenderen. Ønsker du informasjon om webinarer på sms eller e-post?

Nyhetsbrev om webinar på: