Årsmøte i IOGT Oslo og Akershus

19.00-20.00 14. januar 2020

Sted: Lambertseter gård, Langbølgen 2c

Møtet skal foregå den 14.01.2020 kl. 19:00, Lambertseter gård, Langbølgen 2c.

Alle medlemmer bosatt i området har stemme-, forslags- og talerett.
Av hensyn til serveringen, er det fint om du sier fra til Svein Sæterdal sveinsaeterdal2@gmail.com; eller 97799645 om at du kommer.

Saksliste

  1. Konstituering
  2. Styrets årsmelding
  3. Regnskap
  4. Arbeidsplan
  5. Innkomne forslag
  6. Valg
    1. Styre
    2. Representanter til regionens årsmøte

Sakspapirer:

Møteplaner for de avdelingene som har slike program: