Årsmøte i IOGT Oslo og Akershus 2022

18.00-21.00 15. mars 2022

Sted: Lambertseter gård, Langbølgen 2C, 1154 Oslo

IOGT i Oslo og Akershus inviterer til årsmøte 15. mars kl.1800 på Lambertseter gård i Oslo.

Har du lyst til å høre mer om hva IOGT gjør og hva du kan gjøre i IOGT? Har du ideer og innspill til aktiviteter eller seminarer som vi bør dra i gang? Har du lyst til å treffe andre som er opptatt av å gjøre det enkelt og attraktivt å velge rusfritt?

Da vil du helt sikkert synes det er vel verdt å bruke en kveld på årsmøte i IOGT Oslo og Akershus.

Alle medlemmer i området har forslags- og stemmerett, og alle er hjertelige velkomne! Enkel bevertning. 

Meld deg på.

Saksliste for årsmøtet:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

2. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere

3. Godkjenning av årsmelding og regnskap

4. Godkjenning budsjett og arbeidsplaner

5. Valg av leder og styre.

Sakspapirer blir sendt ut til alle påmeldte så snart de foreligger.

Påmelding til årsmøte

Vennlig hilsen

Bjørn Thomas Bjelland, styreleder

Møteplaner for de avdelingene som har slike program: