Årsmøte i Søndre Buskerud

19.00-21.00 3. mai 2022

Invitasjon til årsmøte i IOGT Søndre Buskerud

 

Tid:    Tirsdag  3 mai, kl. 19.00

Sted:  Konnerud Kino Bydelshus, Malmveien 15, U.etasje, Inngang bak.

Dagsorden for møtet

  1. Åpning v/ leder
  2. Godkjenning av innkalling
  3. Konstituering: valg av ordstyrer, referent og 2 protokollunderskrivere
  4. Årsmelding for 2020 og  2021 ( deles ut på møte )
  5. Regnskap for 2020 og 2021 ( deles ut på møte )

       Pause m/ kaffe og kaker.

  1. Arbeidsplan og budsjett for 2022
  2. Innkomne forslag
  3. Valg av styre, revisor og valgkomité
  4. Valg av representanter til årsmøtet i Region Sør, 14 mai
  5. Avslutning v/ leder

Vel møtt!

Vennlig hilsen,
Helmer Nilsen
Leder, IOGT Søndre Buskerud

Møteplaner for de avdelingene som har slike program: