Alkoholfri dag

9.00-22.00 3. oktober 2022

IOGT i Norge er en del av en internasjonal bevegelse av mennesker som jobber mot alkoholens skadevirkninger og for at det skal være lett å ta rusfrie valg. 3. oktober er verdens alkoholfrie dag og vi feirer hvert år denne dagen på den nærmeste lørdagen med sosialt samvær og refleksjoner rundt alkoholnormene i samfunnet. Og i 2022 feirer vi lørdag 1. oktober. 

Vi feirer verdens alkoholfrie dag med sosiale treff og samtaler rundt alkoholnormen og hvordan alkohol begrenser folks frihet, hvordan den påvirker kvinner og hva dagens alkoholnorm betyr for mennesker med alkoholproblemer og alle som ønsker å ta alkoholfrie valg uansett grunn.

Planlegger ditt lokallag et Alkoholfri dag-arrangement? Ta kontakt med knut.fludal@iogt.no så vi får lagt ut informasjon.
I 2022 blir verdens alkoholfrie dag en del av Frivillighetens år, og dere som skal markere dagen den 1. oktober kan søke inntil 25 000 kr i støtte til "vår dag". Les mer om Frivillighetens år og vår dag her

Mer informasjon om sentrale og lokale markeringer av dagen vil bli lagt ut her etter hvert som planene faller på plass. Hold av dagen! 

Møteplaner for de avdelingene som har slike program:

Få nettmøte-invitasjoner på SMS eller e-post

Vi legger fortløpende ut nye webinarer i kalenderen. Ønsker du informasjon om webinarer på sms eller e-post?

Nyhetsbrev om webinar på:
Jeg er interessert i følgende møteserier: