Arendalsuka: Rusforebygging blant foreldre med ikke-etnisk norsk opprinnelse

12.00-13.30 17. august 2021

Frankeh Yaya Colley Kursholder Sterk&klar Intro presenterer IOGTs informasjons og undervisningstilbud til voksne med en ikke-etnisk norsk opprinnelse: Sterk & Klar Intro.

Sted: IOGT Huset, Nygaten 3, 4838 Arendal

Frankeh Yaya Colley, Kursholder i Sterk&klar Intro, presenterer IOGTs informasjons og undervisningstilbud til voksne med en ikke-etnisk norsk opprinnelse: Sterk & Klar Intro.

Les mer om arrangementet og marker din interesse på Facebook.

Sterk & Klar Intro retter seg mot voksne med en ikke-etnisk norsk opprinnelse. Materialet og foredragene er utarbeider spesielt med tanke på minoriteter. Våre foredrag er blant annet egnet for voksenopplæringer som en del av introduksjonsprogrammet.Budskap i informasjons og undervisningstilbud: Norge har klare regler for salg og skjenking av alkohol. Norskfødte foreldre er på samme måte som innvandrer-foreldre opptatt av at barna deres ikke kommer for tidlig i kontakt med rus, og har en mest mulig rusfri ungdomstid. Foreldre kan være med på å påvirke ungdommenes deres sine valg, foreldre er de viktigste forebyggerne.Mål: Opprettholde den restriktive holdningen mot rus i mange innvandrermiljøer, gi dem forståelse av norsk alkoholkultur, tilrettelegge for at de kan drive aktiv rusforebygging i egen familie og sitt nærmiljø. Styrke kontakten mellom voksne og barn, og motivere til økt foreldreengasjement og samtaler om rusmidler.Les mer om Sterk og Klar -programmet og Sterk og Klar Intro her. 

Møteplaner for de avdelingene som har slike program: