Fagdag om forebygging i Bergen

10.00-16.00 26. oktober 2016

Sted: Hotel Scandic Bergen City - Bergen

Forebygging må prioriteres i kommunene om vi skal ha trygge lokalsamfunn for alle. Vi inviterer politikere, fagfolk og frivillige til å komme sammen og lære mer om hvordan vi best kan løse de utfordringene vi står overfor i vårt område.

IOGT ønsker med denne konferansen å sette et sterkt fokus på betydningen av et godt og effektivt forebyggende arbeid i kommunene. Et forebyggende arbeid som må ha som mål å redusere rusrelaterte skader og problemer og på den måten bidra til tryggere lokalsamfunn.

Tid: Onsdag 26. oktober kl. 10.00 – 16.00

Sted: Hotel Scandic Bergen City - Bergen

Konferansevgift: Kr. 400,-

Påmelding:

roald.heggernes@iogt.no eller mobil: 932 82 679 innen 12. oktober.
Oppgi ved påmelding hvor faktura for avgift skal sendes.

PROGRAM:

10.00 

Åpning av konferansen med ordfører i Bergen kommune, Marte Mjøs Persen

10.15

 Alkoholskadene rammer uskyldige. 50% av alkoholskadene rammer andre enn brukeren selv. Geir Riise, generalsekretær i Den Norske Legeforening

11.15

 Narkotikaproblemene i Norge i 2016. Forbruk, skader og politikk. Mina Gerhardsen, generalsekretær i Actis- Rusfeltets samarbeidsorgan

12.00

 Pause

12.15

 Dopingmisbruk – et økende problem. Christian Stoutland, politioverbetjent/forebyggende koordinator i Vest politidistrikt

13.00

Lunsj

14.00

Forebygging må prioriteres i kommunene. Cecilie Widnes, sosiolog og generalsekretær i IOGT

14.30 

Hvilke utfordringer har vi i Bergen? Rebekka Ljosland, byråd for helse og omsorg

15.00

Innlegg fra salen

15.30

Faglig oppsummering med innlederne

16.00

Takk for i dag

 Konferanseleder: Roald Heggernes

Passiv drikking

Forskning viser at det er en sammenheng mellom befolkningens økende bruk av rusmidler og omfanget av vold, skader og omsorgssvikt i samfunnet. Bruk av rusmidler kan gi problemer som rammer både egen og andres helse og sosiale liv. Spesielt bekymringsfullt er det at 50% av alkoholskadene anslås å ramme uskyldige personer, ofte barn og unge mennesker.

Trygge lokalsamfunn: 

Gjennom prosjektet Trygge lokalsamfunn har IOGT de siste årene gjennomført konferanser/fagdager om rusforebygging i mange norske kommuner. På disse konferansene har vi fokus på betydningen av at kommunene driver et godt og effektivt forebyggende arbeid. Vi har hatt muligheter til å drøfte den framtidige lokale ruspolitikken med politikere, fagfolk og representanter for frivillige organisasjoner. Det har vært god oppslutning om konferansene og vi har etterhvert god oversikt over som rører seg i de lokale ruspolitiske diskusjonene rundt om i landet. Og fortsetter med flere fagdager denne høsten.

Full oversikt over fagdager finner du på prosjektets nettside: iogt.no/tryggelokalsamfunn

Møteplaner for de avdelingene som har slike program: