Klar for barnebarn-foredrag med Arne Klyve - Tønsberg

18.00-19.00 31. oktober 2017

I et samfunn der besteforeldrerollen er i endring er dagens besteforeldre mer engasjerte enn noen gang, og de spiller en viktig rolle som omsorgspersoner for sine barnebarn og støttespillere for foreldrene.

Forskning viser at nettopp gode og trygge relasjoner mellom voksne og barn er en av de viktigste faktorene i arbeidet med å forebygge problemutvikling hos de unge. IOGT har derfor startet prosjektet «Klar for barnebarn», som setter søkelyset på den positive forskjellen besteforeldre kan utgjøre i sine barnebarns oppvekst.

Foredrag ved Arne Klyve, seniorrådgiver ved Bergensklinikkene og faglig rådgiver for to prosjekter i IOGT. Klyve har redigert og skrevet flere bøker om unge i sviktsonen og er dessuten en svært dedikert bestefar. Klyve vil ta for seg besteforeldrerollen i et forebyggingsperspektiv.

Tønsberg bibliotek kl. 18.00. Gratis inngang.

Møteplaner for de avdelingene som har slike program: