Moss voksenopplæring

10.00-15.00 25. september 2017

Sted: Moss

Intro-foredrag om norsk alkoholkultur

Møteplaner for de avdelingene som har slike program: