Oppstartsmøte i Sogn og Fjordane

12.00-17.00 3. april 2022

Sted: Musikkrommet i Førdehuset i Førde, Sunnfjord kommune

Vi prøver oss på å starte en ny gnist i Sogn og Fjordane, og inviterer alle som har lyst til å komme. Det blir foredrag av lege Einar Solheim om hvordan koronapandemien har avslørt akoholens posisjon i samfunnet. Det blir også planlegging av området sin framtid, samt god mat, sang og quiz med premie. Alle er velkomne!

Påmelding

Sogn og Fjordane har i ei tid ikke hatt ett område-styre. Dette oppstartsmøte skal prøve å gjøre noe med dette. Vi inviterer alle medlemmer i hele området til Førde for en hyggelig dag med både faglig innhold og underholdning. Alle er velkomne, og det oppfordres til å ta med familie og venner som du tror kan ha glede av å være med å gjenoppstarte Sogn og Fjordane.

OBS: I brevet som ble sendt ut i slutten av februar var det en feil. Det stod det at møtet var på lørdag 2. april. Dette stemmet IKKE , det er SØNDAG 3. april, 12.00 -17.00. 

Program

12:00 Hei og velkommen ved Regionsleder Eivind Jahren

12:15 "Koronapandemien har avslørt og stadfesta alkoholen sin posisjon og skadeffekt i samfunnet"

Einar Solheim, Lege, IOGT-medlem og tidligere kommunepolitiker snakker om korona og alkohol. 

13.15: Sogn og Fjordane-området, innledning ved Regionskonsulent Knut Fludal

Regionskonsulenten starter med å orientere litt om området, hvordan ett områdestyre kan arbeide, før vi etterpå prøver å få bestemt ett nytt styre for området. 

13:45 Pause

14:00: Planlegging av fremtidig aktivitet,

-        Hva er målet for det neste året?

-        Hvilke aktiviteter har vi lyst til å gjøre?

Knut er ordstyrer og leder diskusjonen

15:00 Mat, Koldtbord

15:45 Quiz

17:00 Ca avslutning

Siden vi skal bestille mat, må vi ha en liten oversikt over hvor mange som kommer. Veiledende frist er satt til onsdag 30. mars, men det går nok bra om du sier ifra etter det også. 
Påmelding

Møteplaner for de avdelingene som har slike program: