Røyken voksenopplæring

8.30-11.30 18. oktober 2017

Intro-foredrag om norsk alkoholkultur

Møteplaner for de avdelingene som har slike program:

30.mai-2.juni

Et sosialt seminar for frivillige, medlemmer og ansatte.