Ski voksenopplæring

8.30-15.00 28. september 2017

Sted: Ski (Akershus)

Intro-foredrag om norsk alkoholkultur

Møteplaner for de avdelingene som har slike program:

30.mai-2.juni

Et sosialt seminar for frivillige, medlemmer og ansatte.