Debattmøte om ungdom og rusforebygging i Haugesund - Karmøy

18.00-20.00 8. juni 2022

Sted: IOGT-huset i Haugesund, Bjørgvingata 40

DEBATTMØTE- Trygg ungdomstid i Haugesund - Karmøy

8. juni kl. 18.00-20.00, IOGT-huset i Haugesund

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Velkommen!

Hva mangler for å legge til rette for en trygg ungdomstid?

I Haugesund-Karmøy velger flertallet av tenåringene å ikke drikke alkohol eller ruse seg på ulovlige rusmidler. 

Samtidig ser vi at alkoholbruken øker merkbart i overgangen mellom grunnskole og videregående. Det har også vært økning i antall ungdommer som prøver cannabis, selv om stoffet har blitt farligere de siste årene.

De siste årene med pandemi har helt klart preget ungdommene og de har blitt skadelidende på flere områder – blant annet når det gjelder rus. 

Hvordan kan voksensamfunnet forebygge mot risikofaktorene, forsterke det som virker og bøte på mangler; hvilke ambisjoner i alkohol- og ruspolitikken i lokalt skal sikre trygg ungdomstid?

TENTATIVT PROGRAM

  • (5. min) Velkommen
  • (15 min) Hvorfor er god forebygging viktig og nødvendig? v/Svend Hokstad, politisk rådgiver, IOGT i Norge
  • (15 min) Hva gjøres av forebyggende arbeid i dag, og hvilke ambisjoner har kommunen med alkoholpolitikken? v/Arne-Christian Mohn, Ordfører i Haugesund
  • (15 min) Hvordan kan vi forsterke det som virker - hva mangler? (15 min) v/Aida Breistein, Totalen Bluebird
  • (15 min) Pause  
  • (15 min) Rusmisbrukets skyggeside – Torbjørn Nervik, pensjonert politimann
  • (15 min) Hvordan er det å være ung i dag – er alkoholpolitikken inkluderende? (15 min)  v/Haugesund Ungdomsråd
  • (15 min) Sosiale fellesskap som beskytter – Møteplassen IOGT Ida Husby, IOGT
  • (5 min) Avslutning

Arrangeres av IOGT i Norge. Mer info: iogt.no/politikk

IOGT politikk: Trygg ungdomstid

IOGT er en ruspolitisk organisasjon som setter hensynet til de unge, trygghet og folkehelse først i ruspolitiske spørsmål.

Vi setter spørsmålstegn ved rollen alkoholen har i vårt samfunn og ønsker å gjøre det lettere å ta rusfrie valg.

Les mer om vårt politiske arbeid på iogt.no/politikk