Debattmøte om ungdom og rusforebygging i Larvik

17.30-19.30 15. november 2022

Sted: Biblioteket, Nansetgata 12, 3256 Larvik

DEBATTMØTE- Trygg ungdomstid i Larvik

15. november kl. 17.30-19.30, Biblioteket, Nansetgata 12

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Velkommen!

Hvordan skape en trygg ungdomstid?

Trygg ungdomstid er IOGTs forebyggingsprosjekt, der målet er å løfte frem forebyggende tiltak som virker, og styrke disse.

15. november er vi i Larvik og inviterer til foredrag og debatt. 

PROGRAM

Kl. 18.00 – 18.15: Rusforebyggende tiltak som virker, ved IOGT

Kl. 18.15 – 19.00: Ungdom og rusforebygging ved Politiet, lokale organisasjoner og ungdom

Kl. 19.00 – 20.00: Partipolitisk debatt om ungdom og rusforebygging, ved lokalpolitikere 

I debatten vil politikere svare på:

  •   Hvordan er unges helse, trivsel og opplevelse av trygghet?
  •   Har alle unge tilgang til møteplasser og et attraktivt fritidstilbud?
  •   Hvordan påvirker skjenkepolitikken de unges mulighet til å delta på ulike aktiviteter og arenaer?
  •   Hva vil de politiske partiene prioritere i det rusforebyggende arbeidet dersom de kommer til makta etter lokalvalget 2023?

Arrangeres av IOGT i Norge. Mer info: iogt.no/politikk

Om arrangøren: 

IOGT i Norge er en livssynsåpen og partipolitisk uavhengig organisasjon som jobber med ruspolitisk påvirkningsarbeid, forebyggende tiltak og et utstrakt sosialt arbeid for rusavhengige og for barn og unge. IOGT jobber for at det skal være lett å ta rusfrie valg, og vil bidra til et trygt og inkluderende samfunn.

IOGT politikk: Trygg ungdomstid

IOGT er en ruspolitisk organisasjon som setter hensynet til de unge, trygghet og folkehelse først i ruspolitiske spørsmål.

Vi setter spørsmålstegn ved rollen alkoholen har i vårt samfunn og ønsker å gjøre det lettere å ta rusfrie valg.

Les mer om vårt politiske arbeid på iogt.no/politikk