Nettmøte: Hvordan engasjere seg politisk i Hvit jul-kampanjen?

20.00-21.00 24. oktober 2023

Sted: Zoom - meld deg på for å få tilsendt lenken

Vi følger opp den ruspolitiske nettmøteserien og inviterer til nytt møte tirsdag 24.oktober kl. 20-21. Da skal politisk rådgiver lede samtalen om hvordan vi skal bruke Hvit jul-kampanjen og budskapet i møte med kommunepolitikere og rikspolitikere. Dere skal få gode eksempler på hvordan IOGT-ere tidligere har invitert kommunepolitikere til å engasjere seg i Hvit jul og hvordan vi kan invitere både politikere og lokalsamfunnet til å engasjere seg gjennom årets kampanje. Vi skal også snakke litt om hvordan vi kan jobbe sammen med å få gode leserbrev på trykk i lokalavisene. 

Vi ønsker spesielt velkommen til alle Hvit jul-frivillige som kan tenke seg å engasjere seg i denne delen av kampanjen. 

IOGT politikk: Trygg ungdomstid

IOGT er en ruspolitisk organisasjon som setter hensynet til de unge, trygghet og folkehelse først i ruspolitiske spørsmål.

Vi setter spørsmålstegn ved rollen alkoholen har i vårt samfunn og ønsker å gjøre det lettere å ta rusfrie valg.

Les mer om vårt politiske arbeid på iogt.no/politikk