Tar politikerne rusproblemene på alvor?

19.00-21.00 28. august 2019

Sted: Nordre Skøyen Hovedgård, Peter Aas’ vei 17, Oslo

Åpent møte med lokalpolitikerne i bydelene Alna og Østensjø. 

Sted:         Nordre Skøyen Hovedgård (Skøyenbakken, Bryn, 0667 Oslo).

Tid:           Onsdag 28. august 2019 kl. 19.00.

Møteleder:        Knut T. Reinås

 

Om møtet

Det er et felles mål for alle politiske partier at bydel Østensjø skal være en trygg og trivelig bydel. Den ruspolitiske handlingsplanen som bydelen har vedtatt, er et redskap for å nå dette. Møtet ønsker å belyse hva planen kan føre til og hvordan bydelens politikere vil arbeide for å nå målene i planen.

 

Vil den ruspolitiske handlingsplanen føre til:   

  1. at gjennomsnittsforbruket av alkohol blir redusert?
  2. at spesielt skadelige drikkemønstre blir endret?
  3. at tidligere rusmisbrukere for god oppfølging?
  4. at ulovlig omsetning av alkohol blir hindret?
  5. at den gjennomsnittlige debutalderen for alkohol blir hevet?
  6. at oppslutningen om alkoholfrie soner øker?
  7. at kommunen har rehabiliteringsplasser til rusmisbrukere?
  8. at skadevirkninger som alkoholbrukere påfører andre kan bli redusert?
  9. at bydelen fører en strengere salgs- og skjenkepolitikk?
  10. at bydelen gjennomfører alkoholfri representasjon i bydelen?

Arrangører: IOGT Bryn  og Actis Oslo og Akershus

IOGT politikk: Trygg ungdomstid

IOGT er en ruspolitisk organisasjon som setter hensynet til de unge, trygghet og folkehelse først i ruspolitiske spørsmål.

Vi setter spørsmålstegn ved rollen alkoholen har i vårt samfunn og ønsker å gjøre det lettere å ta rusfrie valg.

Les mer om vårt politiske arbeid på iogt.no/politikk