Trygg ungdom i Haugseund og Karmøy

18.00-20.00 28. august 2019

Sted: Bjørnsons gate 45 i Haugesund

Velkommen til politisk debattmøte om ungdom og rusforebygging i Haugesund og Karmøy.

Tid: 28. august kl. 18.00 - 20.00
Sted: Bjørnsons gate 45 i Haugesund
For hvem: Arrangementer er gratis og åpent for alle. 
Det blir enkel servering. 
Påmelding: Ingen påmelding, men indiker gjerne at du deltar på Facebook-arrangementet

De fleste ungdommer har venner, god helse, trives på skolen og i sine lokalmiljø. Dessverre kommer det også frem av Ungdataundersøkelsen fra 2018 at mange unge sliter, både fysisk og psykisk. Cannabisbruken øker og flere, enn for noen år siden, begår regelbrudd. Forskerne spør seg derfor om «skikkelighetstrenden» vi har sett blant de unge over en periode, nå er på vei til å snu.

Det rusforebyggende arbeidet rettet mot unge skjer lokalt, i kommunene. Skolen, politiet, helsetjenesten, kultur- og fritidstilbudet, lokalmiljøet og foresatte er alle viktige aktører i dette arbeidet. Den lokale skjenkepolitikken og alkoholkulturen påvirker også ungdommens syn på og bruk av alkohol.

Vi inviterer lokale fagmiljøer og ungdommen selv til å fortelle om livskvalitet og utfordringer i Haugesund og Karmøy. Deretter slipper politikerne til for å diskutere tiltak for en bedre rusforebygging. 

I dette møtet spør vi:

  • Hvordan er unges helse, trivsel og opplevelse av trygghet i Haugesund og på Karmøy?
  • Har alle unge tilgang til møteplasser og et attraktivt fritidstilbud?
  • Hvordan påvirker skjenkepolitikken de unges mulighet til å delta på ulike aktiviteter og arenaer?
  • Er helsetilbudet tilgjengelig og godt nok?
  • Hva vil de politiske partiene prioritere i det rusforebyggende arbeidet dersom de kommer til makta etter lokalvalget 2019?

Program

kl. 18:00-19:00

Rusforebyggende tiltak som virker, ved IOGT

Innledninger ved lokale fagpersoner og ungdommen selv. 

kl. 19:00-20:00
Politisk debatt om rusforebygging.

IOGT politikk: Trygg ungdomstid

IOGT er en ruspolitisk organisasjon som setter hensynet til de unge, trygghet og folkehelse først i ruspolitiske spørsmål.

Vi setter spørsmålstegn ved rollen alkoholen har i vårt samfunn og ønsker å gjøre det lettere å ta rusfrie valg.

Les mer om vårt politiske arbeid på iogt.no/politikk