Trygg ungdom i Tønsberg

18.00-20.00 14. november 2019

Sted: Tønsberg og Færder bibliotek

Velkommen til politisk debattmøte om ungdom og rusforebygging.

 • Tid: 14. november, kl.18:00-20:00
 • Sted: Tønsberg og Færder bibliotek.

De fleste ungdommer har venner, god helse, trives på skolen og i sine lokalmiljø. Dessverre kommer det også frem av Ungdataundersøkelsen fra 2018 at mange unge sliter, både fysisk og psykisk. Cannabisbruken øker, og flere enn for noen år siden, begår regelbrudd. Forskerne spør seg derfor om «skikkelighetstrenden» vi har sett blant de unge over en periode, nå er på vei til å snu.

Det rusforebyggende arbeidet rettet mot unge skjer lokalt, i kommunene. Skolen, politiet, helsetjenesten, kultur- og fritidstilbudet, lokalmiljøet og foresatte er alle viktige aktører i dette arbeidet. Den lokale skjenkepolitikken og alkoholkulturen påvirker også ungdommens syn på og bruk av alkohol.

I dette møtet spør vi:
 •    Hvordan er unges helse, trivsel og opplevelse av trygghet i Tønsberg?
 •    Har ungdom i Tønsberg tilgang til rusfrie møteplasser og et attraktivt fritidstilbud?
 •    Hvordan påvirker skjenkepolitikken i Tønsberg de unges mulighet til å delta på ulike arenaer?
 •    Hva bør de politiske partiene prioritere i det rusforebyggende arbeidet?
 •    Hva bør prioriteres i nye Tønsberg kommunes rusplan?

Program

kl. 18:00-18:20: Rusforebyggende tiltak som virker, ved IOGT i Norge

kl. 18:20-18:50: Innledninger om ungdom og rusforebygging i Tønsberg ved:

 • Arve Howlid fra Utekontakten: Et innblikk i hva Utekontaktene møter i gatene. Ruser ungdom i Tønsberg seg? Hvilke tendenser ser vi, og hva kan vi gjøre?      
 • Politioverbetjent og forebygger Camilla Hålien Johansen: Hvilke trender ser vi hos ungdom om rus? Politiet samarbeider med ungdom, kommune og foreldre. Hvilke tiltak gjør Politiet i Tønsberg?

                                                     

kl. 19:00-20:00:  Partipolitisk debatt om ungdom og rusforebygging ved:                                                                       

 • Kristelig Folkeparti v/Alexander Hangaas
 • Rødt v/ Ole Marcus Mærøe
 • Høyre v/ Mathias Willassen Hanssen
 • Venstre
 • Arbeiderpartiet v/ Trude Viola Antonsen                                    

Det blir lett servering.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Velkommen!

Møteplaner for de avdelingene som har slike program:

Få invitasjon på SMS eller e-post

Vi legger fortløpende ut nye webinarer i kalenderen. Ønsker du informasjon om webinarer på sms eller e-post?

Nyhetsbrev om webinar på: