Trygg ungdomstid i Kristiansand

18.00-20.00 16. januar 2020

Sted: Amfiet i Rådhuskvartalet, Kristiansand

Velkommen til politisk debattmøte om ungdom og rusforebygging.

  

Vil du at tenåringene skal ha en trygg ungdomstid?

I Kristiansand velger flertallet av tenåringene å ikke drikker alkohol eller ruser seg.
Det jobbes godt med forebygging. Likevel ser vi at alkoholbruken øker kraftig i løpet av videregående. Det har også skjedd en økning i ungdom som prøver cannabis, selv om stoffet har blitt sterkere de siste årene. Hvordan kan vi forebygge alkohol/rusbruk i den nye kommunen, og hvordan spiller alkoholpolitikken inn på dette? Kommunens politikere tar tematikken på alvor og stiller til debatt.

Program

  • Velkommen
  • Hvorfor skal vi bry oss om alkoholpolitikk? v/Silje M. Ljosland, politisk rådgiver i IOGT
  • Hva lurer ungdom på om rus, og hvilke svar blir mest lest? v/Anne Wivestad, Redaktør av ungrus.no
  • Hva gjøres av forebyggende arbeid i dag, og hvordan jobber kommunen med alkoholpolitikken? v/ Benny Klokkervold, rådgiver i kommunens Informasjons- og forebyggingsteam
  • Paneldebatt med ordfører Jan Oddvar Skisland og politikere fra bystyret

 

Vis gjerne din interesse for arrangementet ved å trykke skal/interessert på Facebook, og invitere alle med et engasjement for ungdom, forebygging og alkoholpolitikk. 

Arrangementet er gratis og åpent for alle.  Velkommen!

 

 

IOGT politikk: Trygg ungdomstid

IOGT er en ruspolitisk organisasjon som setter hensynet til de unge, trygghet og folkehelse først i ruspolitiske spørsmål.

Vi setter spørsmålstegn ved rollen alkoholen har i vårt samfunn og ønsker å gjøre det lettere å ta rusfrie valg.

Les mer om vårt politiske arbeid på iogt.no/politikk