UTSATT til vinteren 2020: Trygg ungdom i Lillestrøm

18.00-20.00 3. desember 2019

Debattmøtet er utsatt til 2020. Vi ser at politikerne er travle nå i forkant av kommunesammenslåingen og velger derfor å utsette debatten til utpå nyåret. Velkommen til politisk debattmøte om ungdom og rusforebygging.

  • Tid: 3. desember 2019, kl. 18.00-20.00
  • Sted: Concordiabygget, Skedsmogata 7, 2000 Lillestrøm

De fleste ungdommer har venner, god helse, trives på skolen og i sine lokalmiljø. Dessverre kommer det også frem av Ungdataundersøkelsen fra 2018 at mange unge sliter, både fysisk og psykisk. Cannabisbruken øker, og flere enn for noen år siden, begår regelbrudd. Forskerne spør seg derfor om «skikkelighetstrenden» vi har sett blant de unge over en periode, nå er på vei til å snu.

Det rusforebyggende arbeidet rettet mot unge skjer lokalt, i kommunene. Skolen, politiet, helsetjenesten, kultur- og fritidstilbudet, lokalmiljøet og foresatte er alle viktige aktører i dette arbeidet. Den lokale skjenkepolitikken og alkoholkulturen påvirker også ungdommens syn på og bruk av alkohol. Nye Lillestrøm kommune skal nå vedta alkoholpolitisk plan og sjenketider for kommunen. Hvordan preger politikernes avgjørelse ungdommenes muligheter for trygge rusfrie arenaer i kommunene sin og prioritering av forebygging?

I dette møtet spør vi
  • Hvordan er det å være ungdom i Skedsmo, Sørum og Fet i dag? 
  • Har ungdom tilgang til rusfrie møteplasser og et attraktivt fritidstilbud?
  • Hvordan vil politikerne følge opp rapporten «Det bør være lov å kysse!» om barn og unges anbefalinger for sosiale og kulturelle møteplasser?
  • Hvordan påvirker skjenkepolitikken i nye Lillestrøm kommune de unges mulighet til å delta på ulike arenaer?
  • Hva bør de politiske partiene prioritere i det rusforebyggende arbeidet?

Program

  • Rusforebyggende tiltak som virker, ved IOGT i Norge
  • Innledninger om ungdom, gatebildet og rusforebygging i nye Lillestrøm kommune
  • Partipolitisk debatt med lokalpolitikere 

 

Arrangementet er gratis og åpent for alle.

Velkommen!

IOGT politikk: Trygg ungdomstid

IOGT er en ruspolitisk organisasjon som setter hensynet til de unge, trygghet og folkehelse først i ruspolitiske spørsmål.

Vi setter spørsmålstegn ved rollen alkoholen har i vårt samfunn og ønsker å gjøre det lettere å ta rusfrie valg.

Les mer om vårt politiske arbeid på iogt.no/politikk