Losje Sarpsfoss

Kontaktperson: Tor Mathisen
E-post: tor.mathisen@hotmail.no

Møtetid annen hver tirsdag (like uker) kl. 19.00 på lokalet "Fremtiden", Pellygata 70, Sarpsborg 

Leder: Inggard Skoglund, Nordbyvn.111, 1734 Hafslundsøy Tlf: 907 59 052

Nestleder: Asle Skoglund, Nordbyveien 87, 1734 Hafslundsøy Tlf: 909 53 550 E-post: asle@baker-skoglund.no

Sekretær: Tor Mathisen, Skogbrynet 33 C, 1709 Sarpsborg  E-post: tor.mathisen@hotmail.no

Lik oss på Facebook!