Barn og ungdom skal ha attraktive og varierte rusfrie fritidstilbud

Unge som har det bra og har noe å drive med, ruser seg mindre. Derfor trenger vi lokalpolitikere som vil satse på fritidsaktiviteter til barn og ungdom. Frivillige bruker "Er du enig?"-kampanjen til å spørre kommunepolitikerne hva de vil gjøre. 

Aktivitet og foreldreengasjement reduserer sjansen for å ty til festing og rus. Å ikke ha noe å gjøre, øker derimot risikoen. Lokalpolitikere som bygger fritidsklubber, idrettsanlegg og kulturtilbud til barn og unge bidrar til å skape gode lokalsamfunn og til å forebygge ungdoms rusbruk.

Ungdata-tall fra 2022 viser en markert nedgang i andelen av ungdom som deltar i organiserte fritidsaktiviteter. Endringene er størst blant elevene på ungdomstrinnet. Dette er bekymringsfullt fordi vi vet at det er på slutten av ungdomstrinnet og i overgangen til videregående skole, at risikoen og omfanget av problemer og skader øker. 

I tida fram mot valget er viktig å utfordre politikerne og spørre dem om hva de står for. På erduenig.no finner du mer kunnskap og argumenter for viktigheten av attraktive og rusfrie fritidstilbud for barn og ungdom og tips til konkrete spørsmål du kan stille politikerne rundt dette.

Les mer om hvorfor attraktive og varierte fritidstilbud er viktig og hva du og lokalpolitikerne i din kommune kan gjøre for å sørge for at færre unge får problemer med rus.

Hva kan du gjøre?

IOGT i Norge har fagseminarer flere steder i landet der vi snakker om ungdom og rusforebygging. Samtidig er våre frivillige på besøk i lokale valgkampboder og i dialog med både politikere og andre gjennom sosiale medier. Vil du være med å jobbe for en bedre forebyggingspolitikk og tryggere oppvekst for barn og unge der du bor?

Lagre gjerne denne animasjonen og legg den ut på din instagram-konto med taggen #erduenig
Eller finn flere bilder til sosiale medier her. 

18.00 7. juni - 15.00 9. juni 2024

Åsane folkehøgskole i Bergen

17.00-19.00 16. juni 2024

Røde Kors konferansesenter i Hausmannsgate 5 i Oslo

17.00-23.00 22. juni 2024

Nesodden, Kirkevik

Nyheter

- Snart vert det stabilt varmare i vêret får vi tru. Då er det å håpe at born og vaksne kan vere i sommarfint samvær både ute og inne. Dette skriv Per-Arne Lillebø, Hjørdis Almelid Vikenes i avisa Vestlandsnytt. Dei er engasjerte i kampanjen "Fyll ferien".

Landsmøtet bestemte i fjor at IOGT skulle gjennomføre en grundig gjennomgang av seg selv for å kunne stå frem som en sterkere organisasjon i 2027. Da er det 150 år siden IOGT ble stiftet i Norge.

Fremtidskonferansen 2024

I fjor ble det i mange byer rapportert om fyll i gatene på 17.mai. Og folk flest er enige om at alkoholkonsumet denne dagen er et problem. I en meningsmåling Kantar har gjort på vegne av IOGT svarer 55 prosent at de er enige i at det drikkes for mye alkohol i samvær med barn på 17.mai.